Samádhi a siddhi

autora
Po prvýkrát v slovenčine publikované v nakladateľstve Sri Chinmoy Centrum roku in 1993. Publikované na stránkach srichinmoylibrary.com so súhlasom Sri Chinmoya.

Obsah

KAPITOLA I: Vedomie, Siddhi (Realizácia Boha) a Nekonečnosť

KAPITOLA II: Veľká púť: transformácia človeka

KAPITOLA III. Samádhi a blaženosť: vnútorný vesmír

KAPITOLA IV: Osvietený Majster: posol zo sveta Za