Ktorá časí človeka dosahuje realizáciu?

Sri Chinmoy: Keď príde realizácia, vtedy si Boha uvedomí celá bytosť. Duša už realizovala Boha, teraz len prináša do popredia svoje realizované vedomie. Vstupuje do srdca a snaží sa naplniť ho svojím božským vedomím. Zo srdca potom realizácia prichádza do mysle, z mysle do vitálu a z vitálu do fyzického tela. Realizácia je úplná vtedy, keď zahŕňa fyzické, vitálne, mentálne a psychické.

Skutočná realizácia dáva človeku poznanie, že nie je telom, ani mysľou, ani ničím iným, je len dušou, ktorá je prejavom Božského. Každý, keď zrealizuje Boha pocíti, Že je vedomou Časťou Boha. Fyzické je obmedzené, ale duša nie je limitovaná. Keď hovoríme o realizácii, myslíme tým niečo neobmedzené, nekonečné. Keď realizujeme Boha, ideme za vedomie tela a zjednocujeme sa s neobmedzenou kapacitou duše.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993