Viac o Sri Chinmoyovi

sri_chinmoy.jpg

Sri Chinmoy sa narodil vo východnom Bengálsku v Indii v roku 1931. Ako autor 1550 kníh, ktoré boli počas jeho života vydané, patrí k najproduktívnejším spisovateľom v anglickom jazyku. Cieľom jeho literárnej tvorby je viesť čitateľov na ceste k objaveniu seba samého a k šťastiu, osvetliť starodávne učenie duchovnej múdrosti a vytýčiť jasnú víziu na dosiahnutie svetovej harmónie v našej dobe.

Sri Chinmoy sa v roku 1964 presťahoval do New Yorku, kde žil až do svojho odchodu v októbri 2007. Jeho prvá kniha Meditácia: potrava pre dušu vyšla v roku 1970. Mnoho kníh Sri Chinmoya vzniklo z jeho prednášok, ktoré boli neskôr prepísané do knižnej podoby. Boli to prednášky na mnohých univerzitách, prejavy v hlavnom sídle OSN a nespočetné množstvo odpovedí na otázky svojich študentov a účastníkov verejných podujatí.

Ako duchovný majster bol Sri Chinmoy postavený pred paradox: odhaliť pomocou literárneho vyjadrenia to "nevyjadriteľné" – pretože Najvyššia Pravda leží ďaleko za možnosťou vyjadrenia pomocou slov a pojmov. Napriek tomu má literatúra nespornú schopnosť inšpirovať, pozdvihnúť a odhaliť. Vo svojom diele Sri Chinmoy zdôrazňuje, že realizácia pravdy môže nastať až v okamihu, keď sú prekonané mentálne obmedzenia. Avšak tým, že predstavíme vysoké ideály, môže myseľ pozdvihnúť svoj zrak ďaleko za oblasť svojej bežnej úrovne. Aby sme získali čo najväčší úžitok z jeho literárneho diela, Sri Chinmoy nám odporúča "čítať srdcom" a tým zapojiť a prebudiť svoju intuíciu, cítenie a vnútornú múdrosť.

Sri Chinmoy zdôrazňoval, že to nie sú samotné knihy, ktoré môžu osvietiť myseľ. Napríklad v meditácii rád viedol hľadajúcich v tichu, pretože vznešené učenie duchovnosti môžeme najlepšie prijať v pokojnom tichu mysle.

Najobľúbenejšou formou duchovnej literatúry Sri Chinmoya je poézia. Napísal o nej:

"Často hovorím, že človek píše prózu, ale je to Boh, kto píše poéziu v človeku a cez neho."[1]
- Sri Chinmoy

Vo svojej neskoršej literárnej tvorbe sa Sri Chinmoy sústredil práve na poéziu. V dobe svojho odchodu Sri Chinmoy dokončil vyše päťdesiat tisíc básní a aforizmov ako súčasť svojho projektu "Sedemdesiat sedem tisíc stromov služby", krátkych básní, ktoré začal písať v roku 1998. Táto zbierka nadväzovala na predchádzajúcu zbierku 10 000 básní s názvom "Desať tisíc kvetov plameňov", ktorú dokončil v roku 1983, a ďalšiu zbierku 27 000 básní s názvom "Dvadsať sedem tisíc rastlín ašpirácie", ktorá bola dokončená v roku 1998.

"Aby napísal báseň, musí sa básnik preniesť do sféry Múz a tam sa rozplynúť. Musí byť ako plameň, ktorý spáli všetko okrem seba samého. "
- Sri Chinmoy

V literárnom diele Sri Chinmoya je mnoho poviedok a hier, ktoré ponúkajú poučné posolstvá o živote. Často sú založené na tradičných ľudových príbehoch. Mnohé divadelné hry zobrazujú známe duchovné osobnosti. Hra Siddhartha sa stáva Budhomm býva často dramatizovaná a je veľmi obľúbená.

Dielo Sri Chinmoya bolo ocenené mnohými literárnymi vedcami, profesormi a spisovateľmi po celom svete. Z ocenení, ktoré dostal Sri Chinmoy za svoje literárne dielo, uvádzame napr. Gold Medal in Literature od International Academy of Lutece v Paríži a Literature Award of Excellence (1993) od UNSCR Society of Writers v OSN. Dostal tiež mnoho čestných titulov za prínos k šíreniu svetovej harmónie prostredníctvom literatúry a ďalších svojich aktivít.

Sri Chinmoy opustil svoje telo 11. októbra 2007. Napriek tomu sú stále publikované jeho ďalšie nové knihy z doteraz nezverejnených materiálov a zvukových záznamov.

Footnotes

[1] Sri Chinmoy, Sri Chinmoy answers, part 07, Agni Press, 1996

[2] Sri Chinmoy, Philosopher-thinkers: the power-towers of the mind and poet-seers: the fragrance-hours of the heart in the West, Agni Press, 1998