Sri Chinmoy, autor viac než 1 600 kníh
Táto stránka sa bude snažiť ponúknuť vám dielo Sri Chinmoya v celom rozsahu. V tejto chvíli obsahuje 1800 kníh, časopisov a ďalších spisov, z ktorých je 64 preložené do češtiny a slovenčiny. Niektoré diela sú zatiaľ preložené len čiastočne.

Hľadaj knihy podľa názvu:

 • Prednášky a diskusie na univerzitáchviac
 • Odpovede na otázkyviac
 • Poézia, aforizmy a modlitbyviac
 • Hryviac
 • Príbehyviac
 • Láskavé slová služobníkom svetaviac
 • Príbehy zo života Sri Chinmoyaviac
Prechádzaj anglické originály:

Preklady tejto knihy:

Prechádzaj knihy Sri Chinmoya v češtine

Knihy Sri Chinmoya

Rozhovory a prednášky na univerzitách

Sri Chinmoy gives lecture in OsloSri Chinmoy prednášal na univerzitách po celom svete, vrátane univerzít v Harvarde, Oxforde and Cambridge. Hlavnými témami jeho prednášok boli základné pravdy v joge, náboženstve a duchovnosti pre moderného hľadajúceho. Kniha My Ivy League Leaves obsahuje prednášky nna univerzitách v Harvarde, Yale and Stanforde.

Odpovede na otázky

Sri Chinmoy answering questionsPočas mnohých rokov Sri Chinmoy odpovedal na početné otázky o duchovnom živote, ponúkajúc praktické rady cez jednoduché, priame a mocné odpovede. Tieto otázky boli publikované v knihách Sri Chinmoy odpovedá a Vlny plameňov.

Básne

My Flute - a book by Sri ChinmoySri Chinmoy bol plodným básnikom. Napísal viac než 130,000 básní, modlitiebs a apforizmov. Mnohé z jeho známych básní, ktoré Sri Chinmoy napísal vo svojej mladosti, sú publikované v Moja flauta

 • Väčšina básnickej tvorby Desaťtisíc kvetov plameňov: ktoré vznikli v rokoch 1978 až 1983.
 • Dvadsaťsedem tisíc rastlín ašpirácie: vznikli v rokoch 1983 až 1998.
 • Sedemdesiatsedem tisíc stromov služby: 50,000 básní vzniklo v rokoch 1998 až 2007.
 • Príbehy

  Life's Bleeding Tears and Flying Smiles - a book by Sri ChinmoySri Chinmoy rád rozprával príbehy. Niektoré zbierky príbehov Sri Chinmoya sú prerozprávané tradičné indické príbehy, ako napríklad India a jej hostina zázrakov ako aj novšie príbehy z indického života na dedine a zo života na Západe, kde prežil 43 rokov.

  Hry

  Siddhartha becomes the Buddha - a book by Sri ChinmoySri Chinmoy písal hry o živote veľkých Avatárov, vrátaneBudhuKrista, Sri Chaitanyu a Sri Ramakrišnu, odhaľujúc podstatu ich života a učenia. Tieto hry zdôrazňujú základnú jednotu rôznych duchovných tradícií na celom svete.

  Pocty služobníkom sveta

  President Mandela with Sri-Chinmoy at the Presidential Mansion in Pretoria.jpgSri Chinmoy napísal veľa kníh, v ktorých oceňoval ľudí, ktorých hlboko obdivoval. Tieto knhy obsahujú básne, piesne a eseje o vznešených dosiahnutiach a osvecujúcich osobnostiach týchto veľkých jednotlivcov, ako napríklad Prezident Michail Gorbačov, Prezident Nelson Mandela and Matka Tereza.

  Veselé príbehy zo života Sri Chinmoya

  Sri Chinmoy running on trackHoci Sri Chinmoy nenapísal svoj životopis, rzprával veľa príehov zo svoho detstva, ktoré boli publikované knižne. Neskôr pridal anekdotyveselé príbehy zo svojho života na Západe, ktoré boli publikované v knihách, ako napríkladŠplhám sa na strom skúseností vo svete (z jeho ciest po svete) a Bež a stávaj sa (z jeho športových tréningov).