Čítal som, že realizácia nie je dosiahnutím, ale objavením.

Sri Chinmoy: Je to pravda, realizácia nie je dosiahnutím, ale objavením. Ale keď niečo objavíme, stáva sa to naším dosiahnutím. Vo chvíli, keď niečo objavíme, stáva sa to neoddeliteľnou súčasťou našej existencie, a čokoľvek sa stane neoddeliteľnou súčasťou našej existencie, stáva sa naším dosiahnutím. Priamo v objavení sa vynára dosiahnutie. Keď vedec niečo objaví, úžitok z toho získava celý svet, i keď je to stále jeho dosiahnutie. Podobne, keď niekto realizuje Boha, táto realizácia Boha je pre každého človeka najvýznamnejším dosiahnutím, i keď Boh tu vždy bol a patrí vnútornému aj vonkajšiemu svetu.

Pravda a Božské v nás už existujú, ale my si ich nevšímame. Pretože ich nepoužívame, stali sa pre nás cudzincami. Ale vo chvíli, keď ich v sebe objavíme, stanú sa naším vlastným dosiahnutím. Vďaka nášmu úprimnému osobnému úsiliu a vďaka neustálej Božej vnútornej Milosti sa stanú sa naším dosiahnutím.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993