Mohli by ste stručne opísať rôzne stavy vedomia?

Sri Chinmoy: Sú tri hlavné stavy vedomia: džagriti, šapna a šušupti. Džagriti je stav bdenia, šapna je stav snívania a šušupti je stav hlbokého spánku. Keď sme v bdelom stave, naše vedomie je zamerané navonok. Keď sme v stave snívania, naše vedomie je obrátené dovnútra. Keď sme v stave hlbokého spánku, naše vedomie sa túla vo svete Za.

Keď sme v stave bdenia, naše stotožnenie s niečím alebo niekým je vaišvanara, to, čo je spoločné všetkým ľuďom. Keď sme v stave snívania, stotožňujeme sa s tedžasa, ktorá je našou vnútornou žiarivou schopnosťou, našou vnútornou silou. A keď vstúpime do hlbokého spánku, zažívame v ňom jemnohmotné a stotožňujeme sa s ním. V tomto treťom stave sa nezaoberáme mentálnym vedomím ani intelektuálnym vedomím, ale vnútorným, intuitívnym vedomím. V šušupti nie je kolektívna forma, všetko je neurčité. Je to nekonečná hmota. V tomto stave mávame veľmi vysoké zážitky.

Existuje aj štvrtý stav, turíja, ktorý znamená transcendentálne vedomie. Toto vedomie nesmeruje ani von, ani dovnútra; zároveň smeruje aj von aj dovnútra. Je a nie je. Má schopnosť stotožniť sa so všetkým na svete, a má schopnosť všetko na zemi, prekonať. Okrem toho stále prekonáva samé seba. Turíja je najvyšší stav vedomia, vedomie turíja nemá koniec, nemá žiadnu pevne danú hranicu. Neustále prekonáva a prekonáva samé seba.

Stav turíya je ako byť na vrchole stromu. Keď sme pri kmeni stromu, s veľkými ťažkosťami vidíme trochu z toho, čo je okolo nás. Ale keď sme na vrchole stromu, vidíme všetko okolo seba i pod sebou. Takže keď vstúpime do stavu turíja, musíme cítiť, že sme vstúpili do najvyššej úrovne vedomia. Odtiaľ môžeme všetko pozorovať.

Aby sme vstúpili do stavu turíya, musíme aspoň na päť-desať minút denne vedome oddeliť naše telo od našej duše. Musíme si povedať a pocítiť: „Ja nie som telo, som duša“. Keď povieme: „Som duša“, vtedy ihneď prídu do popredia kvality našej duše. Stav zjednotenia s dušou je určitým druhom samádhi. V tomto stave môžeme mať bezpečnú a činnú existenciu.

Nirvikalpa samádhi je tiež stavom duše. Keď sa zjednotíme s dušou a zažívame večný Mier, Blaženosť a Svetlo duše, to je nirvikalpa samádhi. V tomto stave niet myšlienok. Kozmická hra sa skončila, je len absolútny Mier a Blaženosť.

Pri meditácii v sahadža samádhi sa v nás môžu formovať myšlienky, ale nie sme nimi rušení. V bežnom živote nás myšlienky rušia, ale keď sme s bdelým vedomím v sahadža samádhi, vtedy nás nič nevyruší, ani keď Zem na nás z rôznych strán pošle celú plejádu myšlienok.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993