Mohol by si vysvetliť, aký je v duchovnom živote rozdiel medzi zážitkom a realizáciou?

Sri Chinmoy: Rozdiel medzi zážitkom a realizáciou je takýto: ten, kto realizoval Boha, môže povedať: „Ja a môj Otec sme jedno,“ alebo „Boh a ja sme jedno,“ zatiaľ čo ašpirant, ktorý mal veľa duchovných zážitkov, môže len cítiť, že pomaly, ale isto rastie do realizácie Boha. Vedomá jednota s Najvyšším sa nazýva realizácia. Ale ak dostaneme len záblesk najvyššej Pravdy, tento zážitok je nekonečne nižší než realizácia. Skúsenosť nám hovorí, čím sa nakoniec staneme. Realizácia nám umožňuje uvedomiť si, čím skutočne sme: absolútne zjednotení s Bohom, navždy, na Večnosť.

Mať zážitok je dobré, ale treba vedieť, že zážitok nie je trvalý. Je lepšie mať realizáciu, aj vtedy, keď táto nie je úplnou realizáciou a nemení celú našu podstatu. Realizácia je nekonečne lepšia než zážitok. Zážitok je pominuteľná radosť, realizácia je trvalá radosť. Ale ani táto trvalá radosť nemusí mať nutne všetky božské vlastnosti ako mier, silu a múdrosť. Keď stelesňujeme Víziu v jej úplnosti, ideme o krok hlbšie. Stelesnenie Pravdy nám dáva nekonečnú istotu v našom vnútornom ako aj vonkajšom živote. Avšak samotné stelesnenie nestačí. Musíme Víziu odhaliť. Niekto môže mať silu, ale pokým ju nevynesie na povrch a neodhalí ju, táto sila ho nemôže naplniť ani tu na zemi, ani tam v Nebi. Hoci navonok odhalíme to, čo máme vo vnútri, odhalenie nie je posledným stupňom. Posledným stupňom je prejavenie. To, čo máme a čím sme, treba prejaviť tu na Zemi. Keď nastane prejavenie, potom sme už urobili všetko.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993