Počas meditácie väčšinou cítim, akoby som kráčal vo vnútri špirály. Má to nejakú súvislosť s vnútornou realizáciou?

Sri Chinmoy: S realizáciou to nemá nič spoločné. Je to len skúsenosť, ktorú svojím vlastným spôsobom získavaš. Pohyb po špirále nenaznačuje realizáciu, prichádza ako skúsenosť, ako dobrá skúsenosť. To, čo vidíš, je kozmický pohyb. Cez kozmický pohyb možno nakoniec realizovať Boha. Zážitok naznačuje cestu k realizácii, ale nie je to začiatok realizácie, nie je to forma realizácie. Je to len skúsenosť.
Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993