Keď žiak realizuje Boha, bude ti vo vnútornom svete i naďalej slúžiť?

Sri Chinmoy: Prečo by si mi mal slúžiť, keď realizuješ Boha? Nebudeš slúžiť mne, ale Bohu, Najvyššiemu, nesmiernemu nekonečnému Vedomiu. Keď slúžiš nekonečnému Vedomiu Najvyššieho, slúžiš mne, pretože som súčasťou tohto nekonečného Vedomia; je to miesto, kde vo svojom vnútornom živote prebývam. Komu však budeš v skutočnosti slúžiť? Nebudeš slúžiť mne, nebudeš slúžiť Najvyššiemu, budeš slúžiť sebe, svojmu vlastnému najvyššiemu aspektu. Najvyšší nie je tretia osoba, ani ja nie som tretia osoba. Keď raz budeme realizovaní, všetci budeme jedným. Vďaka svojej najvyššej jednote s nekonečným Vedomím budeš slúžiť Jedinému v troch podobách: Najvyššiemu v Jeho vlastných aspektoch, Najvyššiemu ako svojmu duchovnému učiteľovi a Najvyššiemu ako sebe samému. Ale keď realizuješ Najvyššie, nebudeš slúžiť tej osobnosti, individualite, ktorú mám v tejto inkarnácii.

Ja teraz slúžim, slúžim, slúžim. Slúžim svojim žiakom a snažím sa prejaviť Najvyššieho na Zemi. Vy, moji žiaci, máte teraz trochu viery vo mňa, a preto sa snažíte prejaviť Najvyššieho. Ale prakticky nikto Mu neslúži vedome. Keby ste skutočne slúžili Najvyššiemu, teraz by ste mohli celému svetu ponúknuť nesmierne Svetlo. Slúžite určitým spôsobom, nie však spontánne, úprimne a láskyplne.

Keď realizujete Boha, vtedy ma skutočne spoznáte. Teraz ma nepoznáte. Spomedzi mojich žiakov ma nepozná ani jeden. Hovoríte: „Guru je niekedy vo veľmi vysokom vedomí,“ ale v skutočnosti neviete, kde moje je vedomie. Čo som, to si uvedomíte až v deň svojej realizácie Boha, ani o sekundu skôr. Teraz, keď rozprávam o Nekonečnosti a Večnosti, pre vás je to všetko bez významu. Niektorí z vás sa to, čo hovorím, s veľkými ťažkosťami snažia stráviť, ale zisťujú, že sa to asimiluje veľmi ťažko. Ale keď realizujete Boha, vtedy mi porozumiete.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993