Zmení sa naše fyzické telo, keď dosiahneme oslobodenie?

Sri Chinmoy: Keď dosiahneme oslobodenie, fyzické telo, vitál a myseľ vstúpia do psychického vedomia. Nezavrhujeme ich — fyzické, vitál a myseľ ašpirujú spolu s dušou. Pred oslobodením je fyzické temné a nečisté. Aby mohlo dôjsť k oslobodeniu, musí byť fyzické očistené. Vitál je zvyčajne agresívny, pred oslobodením sa musí stať dynamickým. Myseľ je zvyčajne podozrievavá, pred oslobodením sa musí stať rozľahlou a milujúcou. Keď nastane oslobodenie, vstúpia tieto zduchovnené časti človeka do srdca a zostanú tam natrvalo. Fyzické telo bude v podstate vyzerať rovnako, bude však mať nekonečnú čistotu a žiarivosť, ktorú predtým nemalo.
Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993