Keď človek realizuje Boha, správa sa naďalej ako obyčajná ľudská bytosť?

Sri Chinmoy: Keď používame termín realizácia, ľudia sú veľmi často zmätení. Cítia, že realizovaný človek je úplne odlišný od bežného človeka a správa sa veľmi neobvykle. Rád by som však povedal, že realizovaný človek sa nemusí a ani by sa nemal správať nenormálne. Čo realizoval? Najvyššiu Pravdu v Bohu. Kto je Boh? Boh je niekto alebo niečo úplne normálne.

Keď niekto realizuje Najvyššie, znamená to, že má vnútorný mier, svetlo a blaženosť v nekonečnej miere. Neznamená to, že sa zmení jeho vonkajší vzhľad alebo vonkajšie črty, pretože mier, svetlo a blaženosť sú v jeho vnútornom vedomí. Aj potom, keď duchovný Majster realizuje Najvyššie, stále je, spí, rozpráva a dýcha tak ako ostatní.

Božské sa nachádza vo vnútri ľudského. Nemusíme žiť v himalájskych jaskyniach, aby sme dokázali svoju vnútornú božskosť. Túto božskosť môžeme vyniesť na povrch vo svojom normálnom každodennom živote. Duchovnosť je úplne normálna, ale bohužiaľ máme pocit, že nie je normálna, pretože v tomto svete nevedomosti vidíme veľmi málo duchovných ľudí. Ale tento pocit je poľutovaniahodnou chybou. Skutočná duchovnosť znamená prijatie života. Najprv musíme prijať život taký, aký je, a potom sa ho musíme pokúsiť urobiť božským a premeniť tvár sveta svojou ašpiráciou a svojou realizáciou.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993