I keď sú to slová velebenia a jednoty s Bobom?

Sri Chinmoy: Áno, môžu byť také slová. Hľadajúce ľudské bytosti často vyjadrovali svoje duchovné zážitky slovami intenzívnej krásy. Mnoho duchovných postáv nám povedalo, čo zjednotenie s Bohom znamená a my si mentálne myslíme, že to vieme. Realizáciu Boha však nemožno vyjadriť ľudským jazykom. Ten, kto realizoval Boha, je nekonečne vyššie než obyčajná ľudská bytosť a neexistujú žiadne ľudské slová, ktoré by mohli vyjadriť jeho vedomie.
Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993