Prečo sa niekedy zdá, že realizovaní Guruovia tým, čo hovoria, alebo robia, popierajú písma a prijaté pravidlá?

Sri Chinmoy: Je pravda, že realizovaní Guruovia, veľkí Guruovia, majú svoju vlastnú pravdu. Nič však nepopierajú. Len udávajú nový smer. Predpokladajme, že veľký duchovný človek niečo povedal. V čase, keď žil, bola táto pravda potrebná. Svet sa však vyvíja a teraz treba prejaviť vyššiu pravdu. Keď teda povieme niečo odlišné, neodporujeme veľkým Majstrom minulosti. Iba vnášame vyššiu pravdu a vyššie poznanie do vedomia zeme, ktoré je teraz pripravené ich prijať. Rozširujeme a osvecujeme pravdu.

Len tým, že vstúpime do pravdy a premeníme ju, dosiahneme väčšiu a širšiu pravdu . Ak si myslíme, že všetko, čo sa týka duchovnosti, už povedali naši predchodcovia, mýlime sa. Pravda nikdy nie je úplná, pretože žijeme v neustále sa prekonávajúcom vesmíre. To, čo povedali učitelia dávnej minulosti, je večná pravda. To, čo hovoríme my, je tiež večná pravda. Každá pravda však má svoju vlastnú úroveň a my sa neustále vyvíjame a napredujeme.

Váš otec si možno na fyzickej úrovni niečo predstavoval alebo premýšľal o niečom, čo bolo na tie časy mimoriadne. Vy ste teraz dospeli a myslíte na niečo vyššie a hlbšie, pretože veda sa vyvinula na novú úroveň. To neznamená, že popierate to, čo dosiahol váš otec. Nie, prekonávate ho, jeho schopnosti, jeho chápanie.

V duchovnom živote nepopierame, len ideme vyššie a vyššie, aby sme dosiahli najvyššiu výšku. Najvyššia Pravda, najvyššia realizácia alebo to, čo nazývame absolútnym prejavením, však ešte stále nenastalo. Duchovné prejavenie nie dokončené a možno nikdy dokončené nebude.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993