Môžeme duchovného Majstra, ktorý sa snaží odhaliť najvyššie pravdy, nejako porovnať s básnikom, ktorý sa snaží vyjadriť a odhaliť umelecké pravdy?

Sri Chinmoy: Obyčajný básnik môže vidieť záblesk pravdy, ale duchovní Majstri vstupujú do samotného oceánu Pravdy. Duchovní Majstri vidia omnoho vyššiu pravdu než môže vidieť nejaký obyčajný básnik. Navyše, pre obyčajných básnikov je poézia všetkým. Pre pokročilé duše či duchovných Majstrov poézia nie je všetko. Boh je všetko.

Básnik, ktorý prináša vyššie posolstvá, cíti, že to je všetko, čo môže dať. Duchovní Majstri však cítia, že ich knihy nepredstavujú absolútne nič v porovnaní s tým, čo vedia a čím skutočne sú. Hovoria: „V porovnaní s mojou realizáciou je moja manifestácia absolútne ničím. Svetlo, ktoré som ponúkol, je v porovnaní so Svetlom, ktoré je ešte stále neprejavené, ničím. Ak za svoju realizáciu dostanem sto bodov zo sta, za svoje prejavenie nedostanem viac než jeden bod. Keď zomriem, viem, koľko vnútorného bohatstva nebude mať nikdy možnosť, aby sa cezo mňa prejavilo.“ Všetci duchovní Majstri boli takto vo svojom vyjadrení, vo svojom odhalení a vo svojom prejavení sklamaní.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993