Ak je Majster stále v sahadža samádhi, ktoré je najvyššou formou samádhi, bude jeho vstup do nirvikalpa samádhi niečo ako vedomý zostup?

Sri Chinmoy: Nie je to tak. Sahadža samádhi zahŕňa aj ostatné samádhi — savikalpanirvikalpa — a ide ďaleko za nich. Samádhi je ako veľká budova s mnohými poschodiami. Keď je niekto v sahadža samádhi, je vlastníkom celej budovy. Má výšku nirvikalpa aj výšky ďaleko nad ním, zároveň dosiahol dokonalosť, bohatstvo a schopnosti všetkých ostatných poschodí. Na jednej strane má v sebe všetky poschodia a na strane druhej je nad nimi. Nirvikalpa je ako výška povedzme tridsiateho poschodia, je veľmi vysoko, ale má iba svoje vlastné obmedzené schopnosti. Žiadnu zo svojich schopností nemôže priniesť do suterénu. Ak je niekto v nirvikalpa, bojí sa ísť dole do suterénu, pretože by už možno nedokázal vystúpiť znovu hore. Ale vedomie sahadža je nad tridsiatym poschodím a zároveň môže byť aj v suteréne. Sahadža samádhi sa neuspokojí s tridsiatym poschodím, bude spokojné len vtedy, keď sa dotkne suterénu, prízemia, prvého poschodia, všetkých poschodí. Sila sahadža samádhi je taká, že môže vziať človeka na ktorékoľvek poschodie.

Napríklad, práve teraz sa rozprávam s vami. Možno povedať, že som na najnižšom poschodí. To je moja súčasná úroveň, nie pokiaľ ide o vedomie či dosiahnutie, ale pokiaľ ide o výšku. Ale ak som vlastníkom budovy, ak moje vedomie obsiahlo celú budovu, vtedy môžem byť kdekoľvek. Ak ide o skutočnú úroveň, môžem byť v suteréne, ale pokiaľ ide o vlastníctvo, získal som, dosiahol som a neustále vlastním všetky poschodia.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993