Je niečo vyššie ako nirvikalpa samádhi?

Sri Chinmoy: Nirvikalpa samádhi a ostatné samádhi sú všetko vysoké stavy. Ale existuje aj vyšší stav než je nirvikalpa samádhi. Je to stav božskej transformácie, absolútnej transformácie. Môžete byť v samádhi, ale samádhi vám nedá transformáciu. Kým ste vo svojom tranze, ste povznesení, pretože ste zjednotení s Bohom. Ale keď sa vrátite na materiálnu úroveň, stanete sa obyčajným človekom. No ak ste transformovali svoje vonkajšie i vnútorné vedomie, potom vás už nevedomosť sveta neovplyvní.
Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993