Mohli by ste, prosím, vysvetliť rozdiel medzi samádhi srdca a nirvikalpa samádhi?

Sri Chinmoy: Sú to dve odlišné veci. V srdcovom centre nedosiahnete nirvikalpa samádhi. Nirvikalpa samádhi dosiahnete len vtedy, keď pôjdete za oblasť mysle — veľmi ďaleko, k najvyššej úrovni vedomia. Keď idete do srdca, hlboko, hlbšie, najhlbšie, získate pocit neoddeliteľnej jednoty so svojím Vnútorným Kormidelníkom, Najvyšším. Takže sú to dve odlišné veci.
Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993