Čo je to nirvána?

Sri Chinmoy:

„ Žiadna myseľ, žiadny tvar, iba existujem; teraz prestala všetka vôľa a myslenie. Úplný koniec tanca Prírody, ja som to, čo som hľadal.

Nevymieňam za nič svoj čas ani skutky; moja kozmická hra sa skončila.

— z básne The Absolute od Sri Chinmoya

Keď sa kozmická hra človeka skončí, vstúpi do nirvány. Ak je niekto unavená duša a chce natrvalo odísť od konfliktov, odísť z dosahu kozmických síl, vtedy je nirvána vítaná. Nirvána znamená zastavenie všetkých pozemských činností, zánik túžob, utrpenia, spútanosti, obmedzenia a smrti. V tomto stave sa človek dostáva mimo pojem času a priestoru. Tento svet, zem, je javiskom pre tanec kozmických síl. Keď však vstúpime do nirvány, kozmické sily sa vzdajú vrcholnej, najvyššej Pravde a Poznávajúci, Poznávaný a Poznanie či Múdrosť sú ako traja anjeli, ktorí splynuli do jedného. Človek sa vtedy stáva zároveň Poznávajúcim i Poznávaným.

Ak sme nezažili nirvánu, zvyčajne nevieme, čo je to ilúzia. Podľa niektorých duchovných učiteľov je svet mája, ilúzia. Keď vstúpime do nirvány, uvedomíme si, čo je ilúzia. Nirvána je statická jednota s Bohom. Všetko sa tam končí v stálej Blaženosti. Táto Blaženosť je nepredstaviteľná, nezmerateľná, neopísateľná. Za nirvánou je stav absolútnej jednoty. Táto jednota je dynamickou jednotou s Bohom.

Nirvána je veľmi, veľmi, veľmi vysoký stav vedomia. Pre toho, kto pracuje pre Boha, však nie je najvyšším stavom. Ak chce niekto slúžiť Bohu tu na zemi, potom sa znovu a znovu musí vracať na svet, aby slúžil Najvyššiemu v ľudstve. Ak chce niekto prejaviť Najvyššieho v oblasti stvorenia, potom musí pracovať v absolútnej dynamike Najvyššieho, a nie odpočívať v nirváne. Neznamená to, že boží pracovník nemôže zažiť nirvánu. Zážitok nirvány majú k dispozícii všetky duše, ktoré realizovali Boha. Trvalá nirvána je len pre tých, ktorí sa chcú uspokojiť so statickým aspektom najvyššieho Brahman. Ak chce niekto stelesňovať statický aj dynamický aspekt Najvyššieho, rád by som povedal, že musí ísť za nirvánu a vstúpiť do oblasti prejavenia.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993