Veríte, že ľudská bytosť môže realizovať Boha a zjednotiť sa s Ním tu na tejto materiálnej úrovni, ktorá je taká nevedomá a temná?

Sri Chinmoy: Na jednej strane je planéta Zem temná a nevedomá, nestojí o nič božské. Na strane druhej má obrovskú vnútornú potrebu rozširovať sa a prekonávať. Boh ašpiruje cez pozemské vedomie. Zem je jediným miestom pre ľudí, ktorí chcú byť bohatí, či už na fyzickej úrovni, alebo na duchovnej úrovni. Na zemi sú možné oba životy — život túžob aj život ašpirácie. Ostatné svety slúžia na statické potešenie. V ostatných svetoch sú bytosti spokojné s tým, čo už dosiahli, avšak tu nie je so svojimi dosiahnutiami nikto skutočne spokojný. Nespokojnosť neznamená, že sa na niekoho hneváme, alebo že sa hneváme na svet. Nie. Nespokojnosť znamená, že máme stálu ašpiráciu ísť ďalej a ďalej. Ak máme trochu svetla, chceme mať viac svetla, záplavu svetla, nekonečné Svetlo.

Podľa našej indickej tradície sú tisíce kozmických bohov a ochranných božstiev je toľko, koľko je ľudských bytostí. Tieto ochranné božstvá a bohovia zostávajú vo vyšších svetoch — vo vitálnom svete, v intuitívnom svete alebo na inej vyššej úrovni. Teraz majú viac sily, viac schopností než máme my a sú spokojní s tým, čo majú. Nechcú ísť ani o kúsok ďalej. Avšak v porovnaní so Svetlom, Blaženosťou a Silou Najvyššieho sú ich schopnosti obmedzené. Keď budeme oslobodení a realizovaní, keď budeme vedome zjednotení s Vedomím Najvyššieho, budeme mať nekonečne väčšie schopnosti než božstvá a kozmickí bohovia.

Keď sa začalo stvorenie, duše, ktoré chceli robiť pokrok, sa vydali inou cestou. Chceli najvyššiu Pravdu, nekonečnú Pravdu. Dokonca i kozmickí bohovia, pokiaľ chcú dosiahnuť nekonečný Mier, Svetlo a Blaženosť, musia prísť dole na zem v ľudskej podobe a realizovať Boha pomocou svojej absolútnej lásky, oddanosti a odovzdanosti. Iba tu, vo fyzickom tele, sa môžeme modliť, meditovať a realizovať Najvyššie. Iba táto planéta je v evolúcii. Evolúcia znamená neustály pokrok, neustále dosiahnutia. Keď chce niekto robiť pokrok, keď chce ísť ďalej, musí prísť sem. Len tu je možné Boha realizovať, odhaliť a prejaviť.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993