Ak chceme realizovať Boha, musíme zavrhnúť všetky materiálne ciele?

Sri Chinmoy: Je nesmierne dôležité, ako využívame materiálny život. Hmota ako taká neurobila Bohu nič zlé, nie je proti Bohu. Sme to my, kto využíva materiálne veci nesprávnym spôsobom. Musíme vstúpiť do materiálneho života so svetlom svojej duše. Nožom môžeme niekoho prebodnúť, alebo nim môžeme pokrájať ovocie a podeliť sa s ostatnými. Na ohni môžeme variť, alebo sa ním môžeme popáliť, či podpáliť niekomu dom.

Mali by sme cítiť, že hmota a duch patria k sebe. Hmota musí byť vedomým vyjadrením ducha. Ak hovoríte, že hmota je všetko, že neexistuje duch, žiadny vyšší život, žiadna vnútorná realita, potom vám musím povedať, že sa mýlite. Existuje vnútorná realita, existuje nekonečná Pravda, ktorá sa chce prejaviť v hmote a cez hmotu. Hmota spí a treba ju zobudiť. Duch musí viesť a formovať materiálny život.

Ale najprv by sme si mali uvedomiť, na čo je materiálny život. Ak pod materiálnym životom myslíme nižšie vitálne potešenie a naplnenie hrubých žiadostí, vtedy nemá význam prijať duchovný život. Ale ak materiálny život znamená život rozšírenia — rozšírenia srdca, rozšírenia lásky, vtedy hmota a duch ľahko dokážu kráčať spolu. V tomto materiálnom živote musíme cítiť Mier, Svetlo a Blaženosť. To, čo práve teraz vidíme v mysli, je žiarlivosť, strach, pochybnosti a všetky nebožské veci. Ale v tej istej mysli môžeme a musíme pocítiť harmóniu, mier, lásku a iné božské vlastnosti. Ak chceme zažiť tieto božské kvality v materiálnom živote, vtedy môžeme materiálny život dokonale zladiť so životom duchovným.

Skutočný materiálny život nie je len jedlo, pitie a spánok. Materiálny život je významný život. A nakoniec sa musí stať zasväteným životom. Teraz sa snažíme vlastniť ľudí a veci. Avšak materiálny život bude mať význam iba vtedy, keď sa prestaneme snažiť vlastniť a začneme sa snažiť zasvätiť. Keď zasvätíme sami seba Najvyššiemu, jedinečnému cieľu realizácie Boha, len vtedy sa nám náš život odhalí ako posolstvo Pravdy, posolstvo Nekonečnosti, Večnosti a Nesmrteľnosti.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993