Je technika prekážkou pri realizácii Boha?

Sri Chinmoy: Odpoveď je tak kladná, ako aj záporná. Keď moderná technika slúži ako vyjadrenie vnútornej duše, keď cítime, že má spojenie s vnútorným životom, vnútornou existenciou, vtedy technika realizácii Boha pomáha. Ale veľmi často vidíme, že technika a vnútorný život nejdú spolu. Vonkajší svet so svojimi úspechmi beží k inému cieľu. Tu musíme byť veľmi opatrní, pretože nezávisle od toho, aký úspech získame z techniky, nekonečné naplnenie nemožno dosiahnuť, ak tam nie je duša. Na druhej strane, ak vonkajší život nedrží krok s dušou pomocou technického a vedeckého pokroku, duša je ochromená.

Veda a duchovnosť musia ísť spolu, či už dnes alebo vo vzdialenej budúcnosti. Teraz stoja proti sebe. Ale pre absolútne naplnenie Božej Vízie a Reality tu na zemi musia ísť veda a duchovnosť spolu. Od duchovnosti môžeme očakávať oslobodenie a realizáciu. Od techniky a vedy môžeme očakávať hmotnú dokonalosť — materiálne stelesnenie najvyššej Pravdy. Keď bude vo vnútri hmotného úspechu realizácia, len vtedy dosiahne hmotný svet stálosť vo večných hodnotách. Keď však vo vnútornom svete dokonalosť chýba, vtedy musí hmotný úspech inšpirovať vnútornú realizáciu, aby prišla a prevzala vedenie.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993