Prečo niektorí z tých Majstrov, ktorí sa po realizácii rozhodnú ísť na svet, aby pomáhali ľudstvu, prijímajú veľký počet žiakov, zatiaľ čo iní nie?

Sri Chinmoy: Niekedy o tom rozhodne Najvyšší, ale On nevnucuje Svoju Vôľu. Niektorých Majstrov sa po ich realizácii Najvyšší opýta: „Aká je tvoja vôľa? Čo chceš robiť?“ Ak Majster odpovie: „Chcem pracovať pre tak veľa ľudí, chcem urobiť toto množstvo práce,“ vtedy Najvyšší povie: „V poriadku, súhlasím, máš Moje Požehnanie.“ Sú niektorí Majstri, ktorí si nestanovujú žiadne pevné pravidlá, ako ďaleko chcú ísť. Hovoria: „Budem sa čo najviac snažiť až do konca. Potrebujem Tvoje Požehnanie. Potrebujem Tvoju Milosť. Budem sa snažiť, aby som prejavil čo najviac. Nedávam si žiadne limity.“

Niektorí Majstri chcú prijať len obmedzený počet žiakov. Iní nekladú svojej ašpirácii slúžiť žiadne medze. Zostávajú otvoreným kanálom a povedia Najvyššiemu, že sa Ho budú snažiť čo najviac naplniť a prejaviť až do konca svojho života. A nielen to, sľúbia tiež, že aj po opustení tela sa budú snažiť pokračovať v Jeho práci cez svojich žiakov. Takže závisí to od jednotlivých Majstrov a od toho, koľko duchovnej zodpovednosti chcú prijať.

Pokiaľ ide o počet žiakov, ktoré môže Majster mať, závisí to od toho, akých ľudí prijíma. Ak si veľmi vyberá a chce iba duše, ktoré sú plne zasvätené, intenzívne ašpirujú a sú absolútne určené pre duchovný život, prijme len niekoľkých. Napríklad Sri Rámakrišna chcel iba obmedzený počet žiakov. Pokiaľ ide o žiakov, bol veľmi náročný. Niektorí Jogíni však hovoria: „Každý, kto sa chce niečo dozvedieť o duchovnom živote, je v mojom spoločenstve vítaný.“ Alebo povedia: „Nech každý napreduje podľa svojej úrovne.“ A tak prijímajú tisíce žiakov.

Skutoční duchovní Majstri prijmú len tých žiakov, ktorí sú pre nich určení. Keď viem, že niekto urobí rýchlejší pokrok pomocou iného Majstra, potom počas niekoľkých mesiacov dám okultne i duchovne tomuto človeku pocítiť, že nie je určený pre mňa. To, na čom záleží, nie je počet žiakov, ktorý Majster má, ale či ich dovedie k Cieľu. Keď som realizovaný a niekto iný je realizovaný, sme ako dvaja bratia s jedným spoločným Otcom. Naším cieľom je priviesť našich mladších bratov a sestry, ľudstvo, k Otcovi. Hra sa skončí vtedy, keď všetkých ľudí privedieme k Bohu. Ak sú dvaja Majstri skutočnými bratmi rovnakého Otca, ako by mohol byť jeden Majster nešťastný či nespokojný, keď niekto ide k Najvyššiemu pomocou toho druhého Majstra? V duchovnom živote ideme vždy spolu. Nezáleží na tom, kto to urobil, ale či je to urobené. Kto to urobil, to je len meno a forma, ktoré budú v histórii vymazané. Záleží len na tom, že na Zemi prebieha evolúcia.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993