Prečo je také ťažké, aby svet prijal realizovaného Majstra?

Sri Chinmoy: Svet nie je pripravený na duchovných Majstrov. Prichádzajú na svet zo svojho nekonečného Súcitu. Keď odchádzajú, niektorí Majstri sľúbia, že sa budú vracať dovtedy, kým budú na zemi nerealizovaní ľudia. Keď to hovoria, myslia to úprimne, ale keď vyjdú do vyšších svetov a vidia nevďak zeme, zmenia názor. Pýtajú sa sami seba, prečo by mali plytvať svojím vzácnym časom, ak ľudstvo spí, a prečo by sa mali vracať len preto, aby ich nevďačné ľudstvo odkoplo.

Ľudstvo potrebuje duchovných Majstrov na svoje prebudenie a osvietenie, ale vo vonkajšom živote ľudia necítia žiadnu naliehavú potrebu. Svet nie je pripravený a možno ako celok nikdy pripravený nebude. Keď Majstri prídu, nájdu neochotné, neašpirujúce ľudské bytosti. Duchovným Majstrom trvalo niekoľko inkarnácií, kým realizovali Boha. Dosiahnuť realizáciu je veľmi namáhavé. Ale prejaviť Boha na zemi je omnoho ťažšie. Preto mnoho duchovných Majstrov neprichádza dole kvôli prejaveniu.

Hoci je Boh v každej ľudskej bytosti, v človeku nanešťastie stále prevláda zviera. Keď sa Majstri zaoberajú ľudstvom, vidia, že je plné zvieracích vlastností. Pozrite sa na príklad Sri Rámakrišnu. Od svojich žiakov zobral toľko negatívnych a nebožských síl, tak veľmi trpel ich jedom. Inak by nebolo možné, aby taký čistý človek trpel zhubnou rakovinou.

Realizovať Boha je ťažké. Žiť po realizácii v nevedomom svete a zostať s ľudstvom je ťažšie. Ale zostať vo vedomí Najvyššieho a pritom pracovať v najnižšom, prinášať najvyššie Svetlo do najnižšieho a pomáhať najnižšiemu, aby ho získalo a prijalo, je najťažšie. Ale keď hovoríme, že niečo je ťažké či najťažšie, len sa podceňujeme. Napokon, kto sú duchovní Majstri? Sú Božími vyvolenými deťmi. Božie vyvolené deti sú po celý čas, po celú Večnosť, stotožnené s Bohom. Boh nemôže byť nikdy oddelený od Svojich detí, od Svojho stvorenia. Takže nič nie je ťažké, ak sa na to pozeráme z najvyššieho absolútneho hľadiska — ani realizovať Boha, ani slúžiť Bohu v ľudstve, ani vziať na seba zodpovednosť, že dovedieme ľudstvo k Božskému alebo Božské k ľudstvu. Všetko je ľahké, ľahšie, najľahšie vtedy, ak je tam niečo, čo sa nazýva Božský dotyk. Ak sa nejakého činu dotkne Božia Vôľa, potom je to veľmi ľahké.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993