Stráca niečo realizovaný Majster tým, že sa rozhodne pomáhať trpiacemu ľudstvu, najmä keď je ľudstvo také neochotné prijať jeho bohatstvo?

Sri Chinmoy: Nie! On je ako niekto, kto sa vie dobre šplhať na strom. Má schopnosť vyšplhať sa hore i zliezť dole. Keď Majster zlezie dole, nič nestratí, pretože vie, že v najbližšej chvíli dokáže zase vyliezť hore. Predpokladajme, že dieťa pri kmeni stromu povie: „Prosím, daj mi ovocie. Prosím, daj mi veľmi chutné mango.“ Majster okamžite jedno prinesie a potom sa znova vyšplhá hore. A pokiaľ ho nikto iný o mango nepožiada, bude sedieť na konári a čakať.

Keď tu na zemi jeden človek niečo ponúka a druhý si to nevezme, ten prvý sa rozčúli. Povie: „Si hlupák! Dávam ti to pre tvoje vlastné dobro“. Vyhreší ho a bude veľmi rozčarovaný, že neprijal jeho dar. Pokiaľ ide o duchovného Majstra, je to iné. Príde so svojím bohatstvom, ale ak ho ľudstvo neprijme, nebude ho preklínať. Dokonca aj keď ho ľudstvo bude urážať a hovoriť o ňom zlé veci, nebude sa Bohu sťažovať. So svojou nekonečnou trpezlivosťou povie: „V poriadku, dnes spíte, Možno sa zajtra prebudíte a uvidíte, čo ponúkam. Budem na vás čakať“. Ak tvrdo spíte a niekto vás poštípe a zakričí: „Vstávaj! Vstávaj!“, neurobí vám tým láskavosť. Nahneváte sa. Duchovný Majster vás však nebude obťažovať. Nebude vás žiadať, aby ste vstali. Zostane pri vašej posteli a počká, kým sa zobudíte. A vo chvíli, keď vstanete, vás požiada, aby ste sa pozreli na slnko.

Ak je to skutočný duchovný Majster, nič nestratí, ak zem odmietne to, čo má, pretože je vo svojom vnútornom živote, vo svojom vnútornom vedomí pevne zakotvený. Na druhej strane, ak ľudstvo prijme to, čo Majster ponúka, ani vtedy nič nestratí. Čím viac dáva, tým viac zo Zdroja dostáva. Tak ako v bežnom živote, čím viac vedomostí ponúkame ostatným, tým viac získavame. Rovnako je to aj v duchovnom živote. Duchovnému Majstrovi sa nikdy neminie mier, svetlo a blaženosť, pretože je spojený s nekonečným Zdrojom všetkého.

Bežní ašpiranti alebo takzvaní Majstri majú obmedzené schopnosti. Ak niečo rozdajú, nedokážu to nahradiť. Keď je však niekto spojený s neobmedzenými schopnosťami vnútorného sveta, jeho zdroj je ako oceán. Nekonečný vnútorný oceán nie je možné vyprázdniť. Skutočný Majster chce dať svojim oddaným žiakom všetko, ale ich schopnosť prijímať je obmedzená. Snaží sa teda rozšíriť ich nádoby, zväčšiť ich čo najviac, aby žiaci mohli prijať mier, svetlo a blaženosť, ktoré im prináša. Ale nemôže nútiť hľadajúceho, aby prijal viac, než je schopný si udržať. Keby by to urobil, nádoba by sa rozbila. Takže Majster môže do svojich žiakov len liať a liať a liať svoje nekonečné Svetlo, ale keď raz dosiahne hranicu ich vnímavosti, ďalej to už bude zbytočné.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993