Keď Majster prinesie nadol viac svetla, mieru a blaženosti než tí, ktorí s ním meditujú, dokážu prijať, čo sa s tým stane?

Sri Chinmoy: Všetko sa nestratí. Tieto kvality sa rozptýlia po zemi. Vstúpia to do pozemskej atmosféry a stanú sa vlastníctvom zeme. Keď duchovní Majstri prinášajú nadol božské kvality, Matka Zem ich prijme ako svoje vlastné. Keď potom niekto na ulici či niekde inde ašpiruje, získa z pozemského vedomia tento mier a svetlo, nebude však vedieť, odkiaľ prichádzajú.
Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993