Keď človek realizuje Boha, je vyslobodený zo zákona karmy?

Sri Chinmoy: Keď niekto realizuje Boha, dokáže stáť nad svojím vlastným osudom alebo karmou. Ale ak Boh chce, aby svoju karmu prijal a prešiel cez bolesť a utrpenie, urobí to a ponúkne to ako skúsenosť Bohu. Vtedy cíti, že Boh prežíva tieto skúsenosti v ňom a cez neho. Po dosiahnutí realizácie človek dokáže zrušiť zákon karmy. Na druhej strane, ak chce prijať trest alebo následky karmy niekoho iného, môže to urobiť. Ak je to Božia Vôľa, realizovaný človek môže zrušiť svoju vlastnú karmu i karmu druhých, alebo môže vedome, úmyselne a s úsmevom prijať svoju vlastnú karmu aj karmu druhých.
Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993