KAPITOLA I: Vedomie, Siddhi (Realizácia Boha) a Nekonečnosť

Čo je to vedomie?

Sri Chinmoy: Vedomie je vnútorná iskra alebo vnútorné spojenie v nás, zlatá niť, ktorá spája našu najvyššiu, najviac osvietenú časť s našou najnižšou a najmenej osvietenou časťou. Vedomie je spojenie medzi Nebom a zemou. Kde sa však nachádza Nebo? Nie je hore či niekde ďaleko. Nebo je v našom vedomí. Ale to, čo spája zem s Nebom, je božské vedomie. Obyčajné ľudské vedomie nás spojí iba s niečím veľmi, veľmi obmedzeným, a zároveň veľmi prchavým. Jednu sekundu budeme schopní sústrediť svoje vedomie na inú osobu, a potom naša koncentrácia zmizne. Ale keď sa zaoberáme s vnútorným vedomím, ktoré je nekonečné, osvietené a premenené, vtedy sila našej koncentrácie nepozná hraníc.

Nie je to tak, že by božské vedomie mali len duchovní ľudia. Aj ostatní ľudia ho majú, ale u nich spí. Keby sa správne koncentrovali, meditovali a kontemplovali, toto vedomie by vyšlo do popredia a oni by mali voľný prístup k duši, ktorá je samé svetlo, mier a blaženosť.

Vedomie stelesňuje ticho a silu. Keď stelesňuje silu, stelesňuje svoju vlastnú pravú podobu. Keď stelesňuje silu, prejavuje svoju vnútornú skutočnosť. Časť nekonečného vedomia, ktoré vstúpilo do hrubého fyzického, nazývame fyzickým vedomím, vitálnym vedomím a mentálnym vedomím. V nich je malá čiastočka nekonečného vedomia, ale nie je to čisté nekonečné vedomie, o ktorom hovoríme.

Večná duša a nekonečné vedomie patria k sebe. Majú spoločný zdroj, a tým je život, večný život. Navzájom sa dopĺňajú. Duša vyjadruje svoju božskosť cez vedomie a vedomie vyjadruje svoju všetko prenikajúcu silu alebo ticho cez dušu. Vedomie a dušu nemôžeme nikdy oddeliť, zatiaľ čo telo môžeme od vedomia ľahko oddeliť.

Vedomie a duša sú neoddeliteľné, kdežto telo možno od vedomia ľahko oddeliť. To, čo v ľudskom živote nazývame vedomím, je zvyčajne len pocit. Keď vnímame niečo jemné, okamžite to nazývame vedomím, ale to vôbec nie je vedomie. Je to len veľmi jemná túžba. Vstúpime do túžby a okamžite máme pocit, že to je naše vedomie. Všetko, čo je v nás jemné, a čo nedokážeme vyjadriť slovami, nazývame vedomím, avšak vedomie je niečo úplne iné.

Vnímanie a vedomie sú tiež dve úplne odlišné veci. Keď sa s niekým rozprávam alebo som v jeho blízkosti, vtedy si moja myseľ uvedomuje jeho vlastnosti. Vedomie však nie je mentálne vnímanie či chápanie. Vedomie je vnútorné odhalenie či vnútorný stav bytia. Je to niečo nekonečne hlbšie a vnútornejšie než vnímanie.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993