Stane sa každý, kto realizuje Boha, duchovným Majstrom?

Sri Chinmoy: Na univerzite dostávajú každoročne svoje diplomy stovky študentov. Niektorí potom začnú pracovať v kancelárii či v obchode, kým iní začnú učiť. Podobne aj v duchovnom živote niektorí ľudia, ktorí realizovali Boha, učia druhých ako realizovať Boha, a iní nie. Tí, ktorí neučia vo svete, však tiež realizovali Boha. Nemôžeme to poprieť. Ale trvalo im veľa inkarnácií, kým prekročili bariéry nevedomosti, a teraz sú skutočne unavení. Realizovať Boha nie je ľahké a oni cítia, že na bojisku života konali ako skutoční božskí hrdinovia. Bojovali proti strachu, pochybnostiam, úzkosti, starostiam, nedokonalosti, obmedzeniam a spútanosti a porazili tieto sily. Teraz cítia, že sa môžu plným právom stiahnuť z bojiska a oddýchnuť si. Tieto duše sa porozprávajú s Bohom, a ak im Boh povie, že sa už viac nemusia vedome zúčastniť kozmickej Hry a môžu len pozorovať, stiahnu sa. Ak majú Božie dovolenie, potom prirodzene môžu zostať pasívne.

Ale duše, ktoré sa nezúčastňujú Božieho prejavenia, tiež robia niečo veľmi významné. Nemusia byť aktívne vo svete, nemusia chodiť z miesta na miesto, aby učili alebo otvárali duchovné centrá a prijímali žiakov, ale vo svojej meditácii sa snažia vnútorne ponúkať osvietenie tak, že ľudstvu dávajú svoju vedomú dobrú vôľu. Koľko ľudí ponúka ľudstvu svoju dobrú vôľu? Bežné ľudské bytosti sa hádajú, bojujú a vedome, či nevedome robia mnoho vecí proti Božej Vôli. Ale tieto realizované duše sa nedostávajú do žiadneho konfliktu s Božou Vôľou. Ich vôľa sa zjednotila s Božou Vôľou.

Nemožno povedať, že ten, kto pracuje pre ľudstvo navonok, je väčší než ten, kto pomáha vnútorne. Mimoriadne dôležité je poslúchať Božiu Vôľu. Nemôžeme povedať, že ten kto plače pre ľudstvo a snaží sa mu pomôcť, je väčší než ten, kto sa utiahne. Len ten je veľký, kto poslúcha Božiu Vôľu. Keď Boh povie osvietenej duši: „Nepotrebujem, aby si sa túlal z miesta na miesto. Len dávaj svoje svetlo vnútorne,“ tento človek je veľký tým, že ponúka svoje svetlo vnútorne. A keď Boh povie inej duši: „Chcem, aby si šiel do sveta a ponúkol ľudstvu svetlo, ktoré máš,“ potom je ten Majster veľký tým, že pomáha ľudstvu. Všetko závisí len od toho, čo Boh od konkrétnej duše chce.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993