Nedávno som sa stal tvojím žiakom. Rád by som vedel, či môjmu pokroku pomôže, ak budem stále myslieť na svoj Cieľ, realizáciu Boha.

Sri Chinmoy: Konečným cieľom žiaka v materskej škole je získať univerzitný diplom. Bolo by však bláznovstvom z jeho strany, ak by si v materskej škole neustále myslel: „Ó, musím získať univerzitný diplom, musím získať univerzitný diplom“. Môže poznať svoj cieľ, ale ak naň bude myslieť po celý čas, nenaučí sa dobre svoje súčasné úlohy. Sú niektorí ašpiranti, ktorí myslia na realizáciu Boha, aj keď nie sú ešte pripravení ani na vnútorné prebudenie. Niektorí premýšľajú a hovoria o realizácii Boha, aj keď ešte nie sú ešte pripravení naučiť sa ani abecedu duchovného života.

Realizácia Boha, Nesmrteľnosť, Nekonečnosť, Večnosť: to sú teraz iba veľké slová. Ak budete o týchto slovách hovoriť, budete len stavať vzdušné zámky. Na svojej vlastnej úrovni sú tieto slová realitou, ale teraz ešte nedokážeš uviesť túto realitu do svojho každodenného života. Takže nechajme skutočnosť, nech zostane na svojom mieste. Ak budeš pomocou svojej predstavivosti neustále myslieť na svoj Cieľ, nebude taký, ako si ho predstavuješ, a ty budeš sklamaný. Takisto, ak budeš po celý čas myslieť na Cieľ, nebudeš venovať primeranú pozornosť svojej súčasnej ašpirácii a nevedomky spomalíš svoj pokrok. Realizácia Boha je tvojím cieľom, ty si však len teraz vstúpil na duchovnú cestu. Kráčaš po správnej ceste, a to je dobre. Tvojím hlavným záujmom by teraz mala byť ašpirácia, vnútorný pokrok, jednoduchosť, úprimnosť, čistota a pokora.

Realizácia Boha je ťažký cieľ, ale nie je nedosiahnuteľný. Niektorí ľudia po pár rokoch meditovania cítia, že realizácia Boha je v tejto inkarnácii nemožná a povedia, že ju nechcú. Je to ako príbeh o kyslom hrozne. Mnohí z tohto dôvodu po niekoľkých rokoch duchovnú cestu zanechajú. Kritizujú Boha a v Majstrovo učenie, a stanú sa absolútnymi ateistami. Toto je však veľmi zlé. Predtým, než si vstúpil do duchovného života, keď si sa oddával pôžitkom nevedomosti, vtedy ti Boh odpúšťal, pretože vedel, že nič iné nepoznáš. Boh povedal: „Moje dieťa nepozná nič lepšie ako nevedomosť“. Ak sa však po tom, čo si vstúpil do vnútorného života, vrátiš späť do obyčajného života a myslíš si, že realizácia Boha buď neexistuje, alebo je úplne nad tvoje schopnosti, vtedy vnútorná odplata za tvoje nevedomé a nebožské činy bude nekonečne horšia, než by bola, keby by si nevedomosť nikdy neopustil.

Teraz je cieľ ešte veľmi ďaleko, ale nesmieš byť znechutený. Krok za krokom, pomaly a postupne Cieľ dosiahneš. Z materskej školy pôjdeš do základnej, na strednú školu, a potom na univerzitu. Nebuď teda nespokojný či netrpezlivý. Len Boh sám vie, kedy pre teba udrie vyvolená Hodina. Tvojou úlohou je ašpirovať a Božou úlohou je priniesť dole Svoj nekonečný Súcit. Keď ty zohráš svoju úlohu, Boh tiež zohrá Svoju úlohu a umožní ti realizovať Ho v Bohom zvolenej hodine. Kráčajme teda po ceste skutočnosti. Vďaka našej vnútornej ašpirácii k nám Cieľ príde sám.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993