Ak vám meditácia dáva taký nádherný pocit, prečo nezostávate vo svojej najvyššej meditácii dvadsaťštyri hodín denne? Prečo napríklad prídete sem a robíte prednášku?

Sri Chinmoy: Čo urobí človek, ktorý dlhé roky študoval a získal univerzitný diplom? Začne vyučovať. Mne dal môj večný Otec veľké srdce. Viem, ako som trpel, aby som Ho realizoval. Viem, cez aké bolesti a muky som prešiel, aby som realizoval Najvyššie. Teraz tieto bolesti vidím u svojich bratov a sestier. Trpia tak, ako som trpel ja. Kedysi dávno som si aj ja vychutnával pôžitky nevedomosti. Teraz vidím, že to isté sa deje s nimi. Keďže mi Boh zo Svojej nekonečnej Štedrosti dal lásku, svetlo a ďalšie božské kvality, rád ich ponúknem tej časti trpiaceho ľudstva, ktorá po nich plače. Nie som pre celý svet. Som iba pre tých, ktorí odo mňa skutočne chcú Svetlo. Ak Boh chce, aby som slúžil svojim bratom a sestrám, ktorí naozaj potrebujú svetlo, vtedy službou ľudstvu teším Boha.

Duša, ktorá realizovala Boha, chce tešiť Boha Božím vlastním Spôsobom. Pretože Boh chce, aby som slúžil ašpirujúcim ľudským bytostiam, najväčšiu radosť mi dáva táto služba, a nie to, že zostanem vo svojom najvyššom vedomí, čo by som ľahko dokázal. Toto vedomie veľmi často ukazujem svojim žiakom a študentom počas našich meditácií. Často ho videli. Ale ak zostanem v tomto vedomí po celý čas, kto bude mať zo mňa úžitok? Budem sa správať ako sebec. Mám bohatstvo, ale ak si ho nechám len pre seba, aký úžitok to prinesie svetu postihnutému chudobou? Boha poteším len vtedy, ak toto bohatstvo použijem pre tých, ktorí ho zúfalo potrebujú. Títo ľudia potrebujú Boha a Boh ich tiež potrebuje. Ja som sprostredkovateľ. Idem k Bohu so zopnutými rukami, pretože Boh má niečo, čo môže ponúknuť. Vezmem si to, čo On má, a so zopnutými rukami to ponúkam ľudstvu. Ľudstvo má tiež čo ponúknuť. Ponúka svoju nevedomosť. Ja len vymieňam to, čo ponúka Boh — svetlo — za to, čo ponúka človek — nevedomosť.

"Skutočnou prácou Gurua, ak taká je, je ukázať svetu, že jeho činy sú v dokonalej harmónii s jeho učením."
  — Sri Chinmoy

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993