Môže oslobodená duša zostať vo fyzickom svete aj po dvanástich, či pätnástich dňoch nirvikalpa samádhi?

Sri Chinmoy: Oslobodená duša môže bezpečne zostať v nirvikalpa samádhi dvadsať jeden alebo dvadsať dva dní, ak Boh chce, aby táto duša pokračovala na ceste dynamického prejavenia. Ak Boh chce, aby ten človek zostal v Brahman, v statickej realizácii, vtedy sa jeho duša po dosiahnutí nirvikalpa samádhi nevráti do pozemského vedomia a bude musieť opustiť telo. Ale ak Boh chce, po jedenástich, dvanástich alebo trinástich dňoch povie: „Chcem, aby si pre Mňa pracoval na svete. Musíš sa vrátiť.“

Názov úrovne, z ktorej sa Majstri vracajú, je Supermyseľ. To je rovina, kde sa začína stvorenie. Nad ňou je úroveň Sat-Čit-Ánanda: Existencia-Vedomie-Blaženosť. Duchovní Majstri, ktorí chcú božské prejavenie tu na zemi, sa snažia najprv prejaviť Supermyseľ, ktorá je zlatým Vedomím, z ktorého pochádza stvorenie. Po prejavení Supermysle duchovní Majstri, ktorí sú tu na to, aby zniesli nadol najvyššie Vedomie, potom prinášajú Sat-Čit-Ánanda. Tieto tri vlastnosti nemožno nikdy oddeliť. Na zem musia prísť spolu. Najvyšší chce, aby sa celé božské prejavenie odohralo tu na zemi, nie v Nebi či kdekoľvek inde.

V našich indických písmach sa hovorí, že človek je väčší než kozmickí bohovia, pretože kozmickí bohovia sú spokojní s blaženosťou Neba, zatiaľ čo človek sa neuspokojí, kým nedosiahne oslobodenie. Ak chcú kozmickí bohovia robiť pokrok, ak chcú oslobodenie alebo prejavenie, dokonca aj oni si musia vziať ľudskú podobu a prísť na zem. Prejavenie sa nemôže odohrať nikde inde. V Indii sú tisíce bohov a my si ich ceníme, obdivujeme a uctievame ich, pretože sú teraz vyššie než my. Keď nás bolí hlava a dušeplne vzývame určitého boha, príde a odoberie nám bolesť. Kozmickí bohovia však nedokážu urobiť viac než toto. Keď človek realizuje Boha, nepotrebuje už pomoc týchto kozmických bohov. Vtedy je vyššie než oni, pretože získal stálu a vedomú jednotu s absolútnym Najvyšším.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993