Je vedomie turíja formou samádhi? Má nejaký vzťah k sahadža samádhi?

Sri Chinmoy: Vedomie turíja je transcendentálnou Skutočnosťou. Nie je formou samádhi v pravom zmysle slova. Keď individuálna duša dosiahne trvalú a stálu jednotu s Najvyššou Bytosťou, hovoríme, že zažíva vedomie turíja. Ten kto má vedomie turíja, zvyčajne neprichádza dole, aby niečo prejavil, pretože sa mu páči, keď zostáva ponorený v Sat-Čit-Ánanda, v Existencii-Vedomí-Blaženosti. Hľadajúci tu dosahuje absolútnu výšku vývoja. Táto najvznešenejšia realizácia nemá priamy vzťah so sahadža samádhi.

Sahadža samádhi obsahuje vedomie turíja. Ten, kto má sahadža samádhi, stelesňuje vedomie turíja, a vyzýva pozemskú nevedomosť, aby ju premenil na dokonalé stvorenie. Stelesňuje najvyššiu transcendentálnu Pravdu, Svetlo, Mier, Blaženosť, Silu a ostatné božské vlastnosti v nekonečnej miere a čo najjednoduchšie a najúčinnejšie ich prejavuje vo svojich rozmanitých každodenných činnostiach. Vo svojom vonkajšom živote sa koná ako božské dieťa, ktoré má k dispozícii Výšku Večnosti a Svetlo Nekonečnosti, a radostne a bezvýhradne sa o nedelí s ašpirujúcim ľudstvom.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993