Mohli by ste povedať niečo podrobnejšie o zážitku nirvikalpa samádhi?

Sri Chinmoy: Žiadny človek, bez ohľadu na to, aký je veľký, nedokáže vysvetliť nirvikalpa samádhi. Je to zážitok, ktorému možno porozumieť len tak, že sa snažíme stotožniť a zjednotiť sa s niekým, kto ho zažil. Radšej by sme sa mali snažiť vstúpiť do zážitku, než žiadať ten zážitok, aby prišiel na našu úroveň. Keď vstúpime do nirvikalpa samádhi, samotný zážitok je skutočnosťou. Ale keď to chceme povedať ostatným, vyjadriť to slovami, musíme zísť veľmi hlboko a použiť myseľ. Musíme vyjadriť zážitok ľudskými pojmami. Preto sa vedomie nirvikalpa samádhi nikdy nedá primerane vysvetliť či vyjadriť. Odhalenie zážitku nikdy nemôže byť také ako pôvodný zážitok.

Snažím sa, aby som vám z veľmi vysokého vedomia tieto zážitky čo najlepšie objasnil, ale je to stále moja myseľ, ktorá ich subtílnym spôsobom vyjadruje. V nirvikalpa samádhi nemáme žiadnu myseľ. Vidíme Stvoriteľa, stvorenie a pozorovateľa ako jednu osobu. Objekt uctievania a osoba, ktorá ho uctieva, sa stávajú jedným. Ideme za všetko a zároveň vidíme, že všetko je skutočné. Tu v bežnom svete poviem, že ste neskutoční a vy poviete, že ja som neskutočný, pretože máme rozdielne názory. Ale v nirvikalpa samádhi prekonávame všetky rozdiely, myseľ tam vôbec nefunguje.

Keď vstúpime do nirvikalpa samádhi, ako prvé pocítime to, že naše srdce je väčšie než samotný vesmír. Teraz vidíme svet okolo seba a vesmír zdá nekonečne väčší než sme my. Ale to je preto, že svet a vesmír vnímame obmedzenou mysľou. Keď sme v nirvikalpa samádhi, vidíme vesmír ako malú bodku vo vnútri svojho nesmierneho srdca.

V nirvikalpa samádhi je nekonečná Blaženosť. Nič nemožno prirovnať k množstvu, nehovoriac o kvalite takejto Blaženosti. Pre väčšinu z nás je Blaženosť len nejasný pojem. Počuli sme, že existuje niečo, čo sa nazýva Blaženosť a niektorí ľudia hovoria, že to zažili, väčšina z nás však Blaženosť nezažila. Keď však vstúpime do nirvikalpa samádhi, vtedy túto Blaženosť nielen cítime, ale sa ňou aj stávame.

Tretia vec, ktorú v nirvikalpa samádhi cítime, je Sila. Všetka sila, ktorú by dali dohromady všetci okultisti, nie je ničím v porovnaní so Silou, ktorú máme v nirvikalpa samádhi. Ale sila, ktorú môžeme získať zo samádhi, aby sme ju použili na Zemi, je nekonečne malá v porovnaní s celkovou silou. Je asi taká, akú potrebujeme na žmurknutie okom. Vyjadrujem všetko cez myseľ, nie je to presné, ale slovami nedokážem vyjadriť viac z Pravdy, ktorú som realizoval.

Rád by som povedal, že vstúpiť do niektorej úrovne samádhi je nekonečne ľahšie, než premeniť ľudské vedomie na božské vedomie. O to sa snažím ja, o to sa snažíte vy, o to sa snaží Najvyšší. Všetci sa snažíme len o jednu vec, a to je premena ľudskej prirodzenosti — fyzickej, vitálnej, mentálnej a psychickej. Keď sa to podarí, vtedy svitne dokonalá Dokonalosť tu na zemi i tam v Nebi.

Ako sa táto premena môže odohrať? Pomocou ašpirácie. Svet musí ašpirovať, stvorenie musí ašpirovať, len vtedy môžu Duchovní Majstri priniesť Nebo na zem. Nebo, ako hovoríme, je stav vedomia. V samádhi je všetko Nebom, všetko je blaženosťou, svetlom, mierom. Keď však znovu zostúpime do sveta, všetko je utrpením, temnotou, strachom, starosťou. Ako môžeme vytvoriť vedomé spojenie medzi týmto naším svetom a najvyšším stavom samádhi? Stálou ašpiráciou. Niet iného lieku, len stála ašpirácia, nie počas jedného či dvoch dní, ale po celý život. Realizovať Boha zaberie veľa, veľa inkarnácií. Keď však máte plne realizovaného duchovného Majstra, stáva sa to oveľa ľahším. Možno vám to potrvá jednu, dve, tri alebo štyri inkarnácie. Inak obyčajnej ľudskej bytosti trvá mnoho, mnoho stoviek inkarnácií, kým dosiahne čo i len vyššie skúsenosti, alebo takzvané menšie realizácie. Realizovaný Majster však pozná duše a prebýva v dušiach. Keďže to dokáže urobiť, je preňho ľahké zaoberať sa každým ašpirantom podľa potreby jeho duše, pre vývoj a naplnenie jeho duše.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993