Kto je to Neprejavený?

Sri Chinmoy: Ty sám si neprejavený. Znamená to, že tvoje vyššie Ja je ešte stále neprejavené. Ty, ktorý si predstaviteľom Boha na zemi a ty, ktorý si vo svojom najvyššom vedomí absolútne jedno s Bohom, si ešte stále neprejavený. Tvoje najvyššie nie je teraz prejavené, to však neznamená, že navždy zostane neprejavené. Nie, tvoje najvyššie Ja sa musí prejaviť na Zemi, pretože iba vtedy môže nastať dokonalá Dokonalosť Najvyššieho.
Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993