Musí duchovný Majster vstúpiť do nirvikalpa samádhi, keď chce priniesť dolu Mier a Svetlo,?

Sri Chinmoy: Nie, na to, aby som vám niečo dal, nemusím vstúpiť do žiadneho zvláštneho stavu vedomia. Všetky duchovné kvality sú vo mne, v mojom duchovnom srdci. Duchovné srdce je nekonečne väčšie než samotný vesmír. Celý vesmír je vo vnútri duchovného srdca. Keď chcem ponúknuť Svetlo, možno sa vtedy pozriem nahor a vy si možno myslíte, že som šiel veľmi vysoko, za oblasť srdca. Srdce je však ako zemeguľa, ktorá v sebe obsahuje celý vesmír. Vo vnútri srdca je úroveň pre lásku, úroveň pre svetlo, úroveň pre mier. Každá úroveň je ako iný dom. Niektoré úrovne majú trocha zo všetkého a niektoré sú špecializované. Ale všetky sú v srdci, kde duchovný Majster žije a odkiaľ všetko prináša.

Duchovné srdce si musíme rozvíjať. Všetci nemajú rovnaké schopnosti. Každý má možnosti, ale je potrebné ich rozvíjať. Nie je to ako naša jednota s Bohom, ktorá je niečím, čo máme všetci rovnaké, ale sme to niekam založili. Nie, schopnosť duchovného srdca je niečo, čo v skutočnosti musíme v procese evolúcie dosiahnuť. Ona postupne rastie zo semienka na rastlinu, až na obrovský strom, tak ako rastie naša jednota s Bohom. Na svet vstupujeme s nevedomou jednotou. Vďaka modlitbe, meditácii, láske, oddanosti a odovzdanosti si rozvíjame vedomú jednotu. Srdce sa rozvíja od vedomia dieťaťa k vedomiu najstaršieho člena rodiny, ktorý vie všetko, čo vie otec. Keď si rozvinieme duchovné srdce, vtedy si uvedomíme svoju totožnosť s Matkou a Otcom vesmíru.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993