Je správne mať motiváciu na dosiahnutie realizácie, napríklad túžbu po oslobodení? Je takáto motivácia správna?

Sri Chinmoy: Určite je to správna motivácia. Sú dva rôzne prístupy k Bohu. Jedným prístupom je úplne sa odovzdať Božej Vôli. Táto odovzdanosť musí byť dynamická. Inak budete ako milióny letargických ľudí na Zemi, ktorí si užívajú potešenia nevedomosti a čakajú na realizáciu v Božej Hodine. Týmto ľuďom bude trvať milióny rokov, kým realizujú Boha, pretože ak nevyužívajú schopnosti, ktoré im Boh dal, prečo by mal Boh hrať Svoju úlohu? V dynamickom odovzdaní hráme svoju úlohu a využívame schopnosti, ktoré nám Boh dal, nechávame však na Bohu, aby nám dal to, čo chce a kedy chce On. V dynamickom odovzdaní vyvíjame plné osobné úsilie, a potom sa modlíme za božskú Milosť. Obyčajný človek chce svoj cieľ dosiahnuť akýmikoľvek prostriedkami, za každú cenu. V duchovnom živote to však nerobíme. Používame svoju trpezlivosť.

Druhým prístupom je mať predstavu o tom, čo chceme modlitbou alebo meditáciou dosiahnuť. Povedzme že chcem byť dobrý. To je úplne v poriadku. Keď sa stanem dobrým, znamená to, že na zemi bude o jedného darebáka menej a Božie stvorenie bude lepšie. Takže sa modlím k Bohu, aby mi dal niečo, čo Mu pomôže rozšíriť Jeho vlastné Svetlo na zemi. Aby sme mohli nejako slúžiť ľudstvu a tešiť Boha Jeho vlastným Spôsobom, musíme sa stať dobrými. Ale iba vtedy, keď realizujeme Boha, budeme Mu skutočne schopní pomáhať. Kým nie sme realizovaní, kým nie sme vyslobodení z pút nevedomosti, čo môžeme ľudstvu dať? Pokiaľ nezískame určitý Mier, Svetlo a Blaženosť, ako môžeme pomôcť Bohu či ľudstvu? Na zemi je veľa falošných učiteľov, ktorí ľudstvu vôbec nepomáhajú. Rastú ako huby po celom svete. Čo robia? Iba využívajú a podvádzajú ľudstvo. Môžu oklamať sami seba, môžu oklamať ľudstvo, ale nemôžu oklamať Boha.

Veľký duchovný Majster Sri Rámakrišna sa modlieval: „Ó Božská Matka, urob ma najväčším z Jogínov.“ Bežní ľudia si povedia: „Aký je to Majster, keď sa modlí, aby bol najväčším?“ Zo strany Rámakrišnu však nešlo o súťaž. Len vedel, že keby sa stal duchovne veľkým, mohol by ľudstvu skutočne pomôcť. Takže nie je nesprávne modliť sa za realizáciu a oslobodenie. Ak nemáte žiadny motív, ak necítite žiadny vnútorný hlad po Bohu a po Mieri, Svetle a Blaženosti, Boh vám povie: „Spi, dieťa Moje, spi, tak ako spia milióny a miliardy ostatných ľudí na zemi.“

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993