Bol SwamiVivekananda Avatár?

Sri Chinmoy: Vivekananda nebol Avatár. Mal len niekoľko zábleskov Pravdy, ktorú Sri Rámakrišna žil. Sri Rámakrišna žil najvyššiu Pravdu a Vivekananda videl záblesky tejto Pravdy. Vivekananda bol veľký Vibhuti, ten, kto je obdarený zvláštnou silou Boha, ten, kto veľmi dynamicky působí v atmosfére sveta. Vibhuti sú vodcovia ľudstva, ktorí prebúdzajú jeho spiace vedomie.

Nemôžeme povedať, že Napoleon bol Vibhuti; ale to, čo Napoleon dosiahol v hmotnom svete, dosiahol Vivekananda vo svete duchovnom. Prostredníctvom Vivekanandu pôsobila v ľudskej podobe veľmi mocná, dynamická sila. Vivekanandovým skutočným poslaním bolo šíriť posolstvo jeho Majstra, Sri Rámakrišnu. Rámakrišna niečo dosiahol, ale neprejavil veľa. Nestál o svetské úspechy ani o takzvaný všestranný rozvoj. Súčasný svet potrebuje myseľ. Myseľ dokonca ani nemusí byť intelektuálna, môže to byť len bežná myseľ, ktorá dokáže pochopiť základné veci. Sri Rámakrišna však nestál ani o túto bežnú myseľ. A tak Vivekananda pozbieral ovocie stromu, ktorým bol Rámakrišna a ponúkol ho svetu. Ako tridsaťročný prišiel na Západ a priniesol na Západ nesmierne veľa Svetla.

Keď Sri Rámakrišna odchádzal z tohoto sveta, Vivekananda ešte stále pochyboval o duchovnej výške svojho Majstra. Vnútorne si povedal: „Ak mi povieš, že si veľký Avatár, uverím ti.“ Rámakrišna prečítal jeho myšlienky a povedal: „Naren, ešte stále o mne pochybuješ? Ten, kto je Ráma, ten, kto je Krišna, je v jednej podobe v tomto tele Rámakrišna.“ Ráma bol Avatár, Krišna bol Avatár a Vivekanandov Majster ich oboch stelesňoval.

Vivekananda nebol Avatár, nemožno ho stavať na jednu úroveň s Sri Rámakrišnom. Cítim k Vivekanandovi veľkú lásku a obdiv. Mám s ním vo vnútornom svete veľmi blízke spojenie. Bohužiaľ, tu na Západe stretávam niektorých duchovných ľudí a svámí, ktorí podceňujú Vivekanandu i to, čo dosiahol, a odvažujú sa tvrdiť, že nebol realizovaný. Všetko čo k tomu môžem povedať je, že tí, ktorí podceňujú Vivekanandu, nie sú hodní umyť mu nohy. Realizáciu Boha určite dosiahol, bol veľmi pokročilý.

Obyčajný človek nedokáže posúdiť výšku Avatára. Je to ako keby sa trpaslík snažil zmerať výšku obra — je to smiešne. Avšak nemyslime na výšku duchovného Majstra. Myslime len na jeho prítomnosť v našom srdci. Keď v hĺbke svojho srdca dokážeme cítiť jeho prítomnosť, môže byť našou pomocou, naším sprievodcom, našou inšpiráciou, našou ašpiráciou, našou cestou a naším Cieľom.

Sri Chinmoy, Samádhi a siddhi, Sri Chinmoy Centrum, 1993