Smrť a znovuzrodenie: Večná cesta

autora
Po prvýkrát v slovenčine publikované v nakladateľstve Agni Press roku in 1973. Publikované na stránkach srichinmoylibrary.com so súhlasom Sri Chinmoya.

Obsah

Prvá časť: Ríša smrti

Druhá časť: Je smrť koniec?

Tretia časť: Príbeh zo sveta Za

Štvrtá časť: Smrť a život: Dvaja nerozluční bratia

Piata časť: Život po smrti: Vyššie a nižšie svety

Šiesta časť: Reinkarnácia, veľká púť