Prečo ľudia uchovávajú telo ešte niekoľko hodín alebo dokonca niekoľko dní po odchode duše?

Sri Chinmoy: Dalo by sa povedať, že príbuzní chcú vidieť telesné pozostatky. Smútia, pretože toto telo, tento človek, im počas života pomáhal alebo ich miloval. Otec počas života matky nevidí jej dušu, ale vidí jej telo, takže je pripútaný k fyzickému. Preto, keď zomrie, chce uchovať fyzické tak dlho, ako sa len dá. Keď duša odíde, telo je zbytočné. Je ako staré, špinavé šaty, ktoré vyhodíte do koša. Ak je to obyčajná duša, po opustení tela sa vznáša nablízku – v dome, na dvore alebo niekde nablízku. Boh dáva duši príležitosť, aby sa presvedčila, či ju rodina mala naozaj rada, a duša dáva rodine príležitosť, aby dokázala, že jej na nej skutočne záležalo. O niekoľko hodín, obyčajne to je jedenásť hodín, ale môže to trvať aj dlhšie, duša odíde a už sa znovu nevráti.