Aj keď hľadajúci nerealizoval Boha, zatiaľ čo bol na zemi, uvidí alebo realizuje jeho duša Boha, keď opustí telo?

Sri Chinmoy: Každá duša určite uvidí Boha, pretože každá duša musí prísť priamo od Neho. Keď duša opustí telo, odchádza postupne do vitálneho, mentálneho, psychického sveta a nakoniec do vlastného sveta duší. Tu nejaký čas odpočíva. Potom, skôr než opäť zostúpi do ďalšej inkarnácie, má rozhovor s Bohom. Duša musí predstúpiť pred Najvyššieho a povedať, koľko toho dosiahla v minulej inkarnácii. Uvidí možnosti svojej budúcej inkarnácie a zloží sľub Najvyššiemu. Ciele a ideály pre svoju úlohu vo svete odhalenia a prejavenia, ktoré duša oznámi, musí schváliť Najvyšší. Niekedy sám Najvyšší povie: „Toto od teba očakávam. Skús to pre Mňa na zemi dosiahnuť.“

Duša, ktorá vidí Boha a hovorí s Ním, je pre nás cudzia, pretože väčšina z nás dušu na zemi nevidela. Pokiaľ nemáme k duši voľný prístup, ak nepočujeme jej hlas a nesnažíme sa poslúchať jej vnútorné príkazy, je pre nás jednoducho nemožné realizovať Boha. Potom ako opustí telo, každá duša uvidí Boha tak isto, ako ja vidím vás, pretože stojím pred vami. Ide však o to, že keď človek realizuje Boha vo fyzickom tele, tu na zemi, je to niečo úplne iné. Tu sa celé vedomie – fyzické vedomie, individuálne vedomie – spája s nekonečným Svetlom a Blaženosťou. Keď čítame duchovné knihy alebo niekoho počúvame, môžeme cítiť, že Boh je náš. Vedomá jednota je však niečo iné. Keď vedome cítime Boha ako svojho úplne vlastného, potom v každom okamihu nášho vnútorného života, našej vnútornej existencie, cítime nekonečný Mier. Navonok môžeme byť rozrušení alebo sa môžeme rozprávať, ale vo svojom vnútornom živote sme morom Mieru, Svetla a Blaženosti. Keď toto more Mieru, Svetla a Blaženosti vstúpi do našej fyzickej bytosti, do nášho fyzického vedomia, môže sa tu na zemi prejaviť naša vnútorná božskosť. V Nebi nemôžeme nič prejaviť ani realizovať. Pokiaľ duša nerealizovala Boha tu na zemi, v putách konečného, vo svojom vlastnom svete Ho nerealizuje. Realizácia sa dá dosiahnuť len prostredníctvom fyzického.