Čo by sme mali robiť, keď zomierame?

Sri Chinmoy: Pre duchovného človeka je najlepšie predstaviť si prítomnosť svojho Majstra. Blízki a priatelia hľadajúceho by mali pred neho položiť obrázok jeho duchovného učiteľa, aby mohol byť Majster duchovne s ním, keď naposledy vydýchne. Nech je Majster v jeho samotnom dychu, úplne poslednom dychu hľadajúceho. Potom je povinnosťou a zodpovednosťou vnútorného sprievodcu, aby urobil to, čo je potrebné. Dlho predtým, než opustíš telo, opustí telo tvoj Majster. Môžeš teda meditovať na mňa a ja ti pomôžem.

Minulý rok zomrel tvoj otec. Keby si bol vtedy v jeho prítomnosti, bolo by najlepšie nanajvýš dušeplne meditovať. Aj keď tvoj otec nebol mojím žiakom a neprijal vedome našu cestu, ktovie, čo bude robiť vo svojej budúcej inkarnácii? Vedel si, že existuje niekto, kto môže tvojmu otcovi pomôcť, tak si mal meditovať na mňa. Človek vždy vie, kto mu v určitej situácii môže pomôcť. Keď je niekto chorý, zavolá lekára. Ak má právne problémy, vyhľadá pomoc právnika. Ak si chcel svojmu otcovi pomôcť, okamžite si mal myslieť a meditovať na mňa. Keby si mal ohromnú ašpiráciu alebo duchovnú silu, mohol by si mu ju dať. Tvoja duchovná sila však momentálne spočíva v ašpirácii a jej zdroj je vo vnútri tvojho Majstra, vo vnútri tvojho Gurua. Ak chceš teda pomôcť svojim blízkym, musíš to urobiť týmto spôsobom.

Ale pokiaľ hovoríš o ostatných ľuďoch, ak chceš vedieť, čo je pre nich pri umieraní najlepšie, najprv musíš zistiť, kto im dal tu na zemi najväčšiu radosť, alebo v koho mali najväčšiu vieru. Ak mal niekto silnú vieru v Krista, napriek tomu, že ty možno nenasleduješ Kristovu cestu, okamžite by si mal vedome a čo najoddanejšie vzývať prítomnosť Krista. Musíš vtedy pomôcť svojmu priateľovi posilniť jeho vieru v Krista. Môžeš nahlas opakovať Kristovo meno, doniesť mu obrázok Krista a čítať z Biblie. Tak budeš schopný pomôcť jeho ašpirácii. Ak zomiera duchovný človek, ktorý ma pozná, vtedy by si mal čítať z mojich kníh a hovoriť o mne. Ak je to však len tvoj známy, mal by si zväčšiť jeho vieru spôsobom, ktorý mu je blízky.