Ak zomrie človek, ktorý má veľmi rád psa alebo iné zviera a súcití s ním, spôsobí to, že sa reinkarnuje ako zviera? Počul som, že v Indii jeden veľký mudrc, ktorý meditoval v lese, našiel zranené jahňa. Staral sa oň a veľmi si ho obľúbil. Preto sa vo svojej ďalšej inkarnácii stal jahniatkom.

Sri Chinmoy: Najvýznamnejšia indická posvätná kniha, ktorá je najväčšou knihou na svete, sa nazýva Mahábhárata. V Mahábhárate je pomerne veľa príbehov, v ktorých sa človek neskôr reinkarnuje ako zviera. Je v nej známy príbeh o kráľovi Bharatovi, ktorý mal veľmi rád jelene a ktorý sa údajne vo svojej ďalšej inkarnácii stal jeleňom. Aj veľký duchovný učiteľ, Rámakrišna mal veľmi rád Swamiho Vivékánandu, svojho najdrahšieho žiaka. Vyhľadával ho a rozprával sa s ním. Ľudia si mysleli, že sa Rámakrišna zbláznil. A tak mu jedného dňa Vivékánanda povedal: „Čo to robíš? Nepoznáš príbeh o kráľovi Bharatovi, ktorý bol taký pripútaný k jeleňovi, že sa ním stal aj vo svojej ďalšej inkarnácii? Tvoj osud bude podobný, ak budeš neustále myslieť na obyčajnú ľudskú bytosť, ako som ja.“ Rámakrišna vzal Vivékánandu vážne a opýtal sa Matky Kali: „Je to pravda, že aj môj osud bude taký ako osud kráľa Bharatu?“ Ona odpovedala: „To je hlúposť! Máš Narena (Vivékánandu) rád, pretože v ňom vidíš Boha. Nie preto, že je krásny alebo niečo podobné. Nie! Máš ho rád, pretože je v ňom vyjadrené prejavenie Boha. Preto si taký šťastný, keď ho vidíš.“

Ak teda niekomu prejavujete súcit, neznamená to, že sa ním stanete. Ak k vám príde žobrák s prosbou o almužnu a vy mu prejavíte najväčší súcit a dáte mu peniaze alebo jedlo, neznamená to, že sa sami stanete žobrákom. Podobne, ak máte psa, môžete mu prejaviť svoju lásku, pretože je vám nesmierne verný a tak ďalej. To však neznamená, že sa stanete psom, pretože obdivujete vlastnosti psa, ktorého milujete. Dobré vlastnosti, ktoré váš pes má, vernosť, ktorú má, môžete mať vo svojej ľudskej existencii bez toho, aby ste prijali zvieraciu inkarnáciu. Nestanete sa zvieraťom len tým, že prejavíte pripútanie nejakému zvieraťu. Len tým, že prejavujete náklonnosť k zvieraťu, sa z vás nestane zviera. Týmto štádiom ste už prešli. To, čo získate, sú dobré vlastnosti zvieraťa.