Je možné, aby malo dieťa, ktoré sa inkarnuje do nejakej rodiny, menej vyvinutú dušu ako jeho rodičia?

Sri Chinmoy: Niekedy sú rodičia nižšie, oveľa nižšie ako ich deti, a inokedy sú vyvinutejší zasa rodičia. Ale tak, ako sa rodičia vo vonkajšom svete snažia svoje deti vychovávať a vzdelávať, keď sa rodičia vo vnútornom svete modlia a meditujú na svoje deti, urýchľujú ich pokrok a rast.