Šiesta časť: Reinkarnácia, veľká púť

Čo je účelom reinkarnácie?

Sri Chinmoy: Počas jedného života na zemi nemôžeme urobiť všetko. Ak zostaneme vo svete túžob, nikdy nebudeme môcť dosiahnuť naplnenie. Už ako deti máme milióny túžob, a aj keď budeme mať sedemdesiat rokov, uvidíme, že sa nám určitá túžba nesplnila, a budeme nešťastní. Čím viac túžob sa nám splní, tým viac ich budeme mať. Chceme jeden dom, potom dva; jedno auto, potom dve autá a tak ďalej. Neexistuje žiadna hranica. Keď sa naše túžby splnia, zistíme, že sme stále nespokojní. Potom sa staneme obeťami ďalších a ešte väčších túžob.

Teraz je naším najdrahším Boh. Myslíte si, že Boh dovolí, aby sme zostali nenaplnení ? Nie! Samotným Božím zámerom je naplniť každého jednotlivca a Seba samého prostredníctvom nás. Nechá nás, aby sme sa vracali znovu a znovu, aby sme naplnili svoje túžby. Ak sa niekto v tejto inkarnácii túži stať milionárom a na konci svojej cesty zistí, že sa mu to nepodarilo, ak je jeho túžba naozaj silná, bude sa musieť znovu vracať, kým sa naozaj milionárom nestane. Keď sa však stane milionárom, uvidí, že v istom zmysle zostal žobrákom, pretože nemá mier v mysli. Ak vstúpi do sveta ašpirácie, možno nebude mať peniaze, ale bude mať mier v mysli, a to je skutočné bohatstvo.

Ak žijeme vo svete túžby, vidíme nekonečný rad túžob. Ale ak žijeme vo svete ašpirácie, vidíme celok, potom doňho vstúpime a nakoniec sa tým celkom sami staneme. Vieme, že pokiaľ dokážeme realizovať Boha, nájdeme v Ňom všetko, pretože všetko existuje vo vnútri Boha. A tak nakoniec opustíme svet túžob a vstúpime do sveta ašpirácie. V ňom zmenšujeme svoje túžby a myslíme viac na Mier, Blaženosť a božskú Lásku. Môže to trvať celé roky, kým získame trochu Mieru, kvapku nektáru. Duchovný človek je však pripravený čakať na naplnenie svojej ašpirácie v Božej Hodine neobmedzene dlho. A jeho ašpirácia na získanie Mieru, Svetla a Blaženosti nebude márna.

Ak je teda naším cieľom vstúpiť do Najvyššieho, Nekonečného, Večného a Nesmrteľného, tak prirodzene, krátke obdobie jedného života nebude stačiť. Boh nám však nedovolí, aby sme zostali nenaplnení. V ďalšej inkarnácii budeme vo svojej ceste pokračovať. Sme veční pútnici. Musíme pokračovať a pokračovať, kým nedosiahneme svoj Cieľ. Cieľom každého ašpirujúceho je dokonalosť. Pokúšame sa zdokonaliť samých seba v nedokonalom svete. A túto dokonalú dokonalosť nikdy nemôžeme dosiahnuť v jednom živote.

Prostredníctvom ašpirácie a evolúcie si duša rozvíja plnú možnosť realizovať Najvyššie a naplniť Božské. Najprv fyzické, ľudské v nás, musí ašpirovať, aby sa zjednotilo s Božským v nás – s dušou. Teraz telo nepočúva príkazy duše, inými slovami, fyzická myseľ sa búri. Pôsobenie fyzickej mysle zakrýva božské poslanie duše, ktorá nemôže vystúpiť na povrch. Na súčasnej úrovni evolúcie je väčšina ľudí nevedomých, nepoznajú priania a potreby duše. Majú túžby, obavy o svoj úspech, sú napätí a podráždení. To všetko má korene vo vitáli alebo v egu, zatiaľ čo všetko, čo sa deje s vedomím duše, je vždy samá radosť. Občas možno počujeme príkazy duše alebo posolstvá nášho svedomia, ale aj tak nerobíme či nehovoríme správne veci. Nie, fyzická myseľ je slabá; my sme slabí. Ale ak začneme ašpirovať mysľou a potom prejdeme za myseľ k duši, ľahko dokážeme počuť a tiež poslúchať jej príkazy.

Príde deň, keď duša bude môcť použiť svoje božské vlastnosti a dať telu, mysli a srdcu pocítiť, že potrebujú sebaobjavenie. Fyzické a vitál budú chcieť vedome poslúchať dušu, aby im radila a viedla ich. Potom budeme mať tu, na fyzickej úrovni, nesmrteľnú prirodzenosť, nesmrteľný život, pretože naša duša bude úplne a neoddeliteľne zjednotená s Božským na zemi. Vtedy budeme musieť svoje vnútorné bohatstvo ponúknuť celému svetu a prejaviť schopnosti svojej duše. Veľmi často sa stáva, že realizácia môže prísť v jednej inkarnácii, ale kvôli prejaveniu sa duša musí znovu a znovu vracať na zem. Naša hra sa neskončí, dokiaľ a pokiaľ neodhalíme a neprejavíme najvyššiu Božskosť vo svojom vnútri. Ešte sme nedokončili svoju úlohu v kozmickej Dráme, musíme sa teda znovu a znovu vracať na svet. Duša však počas evolúcie v jednej zo svojich inkarnácii vo fyzickom tele úplne realizuje a úplne prejaví Božské na fyzickej úrovni a cez fyzickú úroveň.