Ak niekto žije dobrý život a dosiahne Nirvánu, znamená to, že sa už nebude reinkarnovať?

Sri Chinmoy: Reinkarnácia neznamená, že ak niekto robí dobré veci, božské veci, nevráti sa, a ak niekto robí zlé veci, nesprávne veci, vráti sa. Nie, každý sa vráti na svet, ale ten, kto robí dobré veci, bude mať, samozrejme, v ďalšej inkarnácii lepší život ako ten, kto robí zlé veci.

Nirvána je cesta negácie. Tí, ktorí nasledujú cestu Nirvány, chcú zostať v najvyššej Blaženosti, alebo to môžeme nazvať zaniknutím. Nemali by sme však používať výraz zaniknutie, je to najvyššia Blaženosť. Títo ľudia sa nechcú reinkarnovať. Keď vstúpia do Nirvány, tam sa pre nich cesta končí. Duša cíti, že už ďalej nepôjde ani nepobeží. Nechce sa zapájať do pozemských činností. Nikto okrem Najvyššieho nemôže dušu prinútiť k reinkarnácii. No hoci má Najvyšší moc dušu prinútiť, nerobí to. Najvyšší nikoho k ničomu nenúti.

Sú však určité duše, ktoré sa chcú vedome zúčastniť na Božej Líle alebo božskej Hre. Vedia, že reinkarnácia je absolútne nevyhnutná pre tých, ktorí chcú tu na zemi slúžiť Bohu. Človek musí realizovať Boha na Zemi, k realizácii nemôže dôjsť na žiadnej inej planéte či úrovni. Potom po realizácii zloží sľub, že sa vráti tak, ako Swámí Vivékánanda a Srí Rámakrišna, ktorí povedali, že sú pripravení sa vracať dokiaľ bude na zemi jediný nerealizovaný človek. Aj v mojom prípade prídem a odídem, ak môžem byť Najvyššiemu v ľudstve akkoľvek užitočný.