Môže sa duša po smrti reinkarnovať do iných svetov?

Sri Chinmoy: Duša, ktorá vstúpila do ľudského tela, sa nemôže, ani sa neinkarnuje v iných svetoch. Duša môže prechádzať cez iné úrovne: cez fyzický, vitálny, mentálny a psychický obal. Hneď ako duša opustí telo, prejde cez tieto úrovne do svojej vlastnej oblasti. Tam sa však neinkarnuje. Duša týmito miestami, ktoré sú súčasťou jej objavnej cesty, iba prechádza. Navštevuje tieto miesta, ale nereinkarnuje sa tam. Duša sa reinkarnuje len vo fyzickom svete na zemi. Len tu musí duša prejaviť svoju božskosť.

Existuje sedem vyšších svetov a sedem nižších svetov a počas spánku alebo meditácie duša každého človeka do nich cestuje. Môže prechádzať jedným svetom za druhým, ísť do najvyššieho sveta, alebo, na druhej strane, môže prechádzať nižšími úrovňami. Bežný človek nie je schopný vidieť dušu ani cítiť jej pohyby, ale veľký duchovný ašpirant alebo duchovný Majster môže vedieť, čo duša robí a na ktorej úrovni sa nachádza. Reinkarnácia však prebieha len tu na zemi, v tomto svete.