Pracujem v nemocnici, ktorá sa špecializuje na liečbu rakoviny. Ľudia tu často zomierajú. Niekedy, keď zomierajú, vidím na ich tvári určitú kvalitu alebo výraz, ktoré sú veľmi podobné niečomu, čo vidím na vašej tvári. Môžete mi to vysvetliť?

Sri Chinmoy: Keď som zjednotený s univerzálnym Vedomím, som vo všetkých. Na zemi je veľa ľudí, ktorí nie sú mojimi žiakmi, ale sú to úprimní hľadajúci. A prvotriedne duše, ktoré dosiahli najvyššiu realizáciu Boha, to vedomie uvidia, keď sa úprimní hľadajúci budú modliť k Bohu v čase svojej smrti, alebo keď budú ich dni spočítané. Uisťujem vás, že ak sa budú modliť k Bohu, ku Kristovi alebo ku komukoľvek, ak budú naozaj úprimne klopať na Božie dvere, uvidia tam žiariť moju tvár, Budhovu tvár, Krišnovu tvár, pretože máme univerzálne Vedomie.

Neviem povedať, kto sú tí ľudia. Existujú stovky a tisícky ľudí, ktorí nie sú mojimi priamymi žiakmi. Klopú však na univerzálne Vedomie a prijímajú tam moje Svetlo, môj Súcit. Preto vidíte na ich tvári moju tvár. Vidia ma a dostávajú pomoc od mojej súcitnej vnútornej bytosti. Vtedy osvietená časť mojej bytosti, mojej vnútornej existencie, ide k nim, aby im dala nejakú útechu, trochu svetla, aby mali lepšiu existenciu vo svete duší a aby sa vrátili znovu ašpirovať. Ak sa pozriete na umierajúcu osobu a vidíte moju tvár, potom budete vedieť, že tento človek je hľadajúci. Nemusí byť mojím žiakom. Ale ak má veľmi úprimnú ašpiráciu, vďaka svojmu univerzálnemu Vedomiu tam môžem byť.

Sú chvíle, keď moji žiaci na mňa meditujú a stotožnia sa so mnou do takej miery, že iní žiaci uvidia na nich moju tvár. Ich sila koncentrácie je taká úprimná, taká oddaná, taká sústredená a dušeplná, že žiaci uvidia priamo na ich tvári moju tvár, aj keď tá osoba je žena. Stalo sa to viackrát.