Niekedy s bratrancom meditujeme tak, že sa pozeráme jeden druhému do očí, a keď to robíme, niekedy vidíme, ako sa tváre toho druhého menia. Dokonca aj vlasy majú inú farbu. Rozmýšľala som, čo to znamená.

Sri Chinmoy: Vidíš jeho minulé inkarnácie a on vidí tvoje. Vôbec to však neodporúčam. Predpokladajme, že uvidíš, že pred tromi alebo štyrmi inkarnáciami si bol zvieraťom, hoci si mal ľudské telo. Takýchto ľudí je veľa. Pokiaľ sa nemodlíme alebo nemeditujeme, potom sme tu na zemi len o málo lepší ako zvieratá. Keď idem po ulici tu na Jamajke alebo v Portoriku, v Kanade alebo v New Yorku, vidím ľudí, ktorí sa po prvýkrát inkarnovali ako ľudské bytosti. Čo od nich môžete očakávať? Práve prišli z ríše zvierat.

Je veľmi riskantné, keď sa dvaja žiaci pozerajú jeden na druhého, vedome sa sústreďujú na oči a vynášajú na povrch svoje minulé inkarnácie, pretože môžu nevedome vyniesť na povrch svoje zvieracie vedomie.

Poznám ľudí v Indii, ktorí to robili so svojimi bratmi a sestrami, a potom z jedného do druhého vstúpili nebožské sily z minulej inkarnácie, alebo naopak. Aj v tejto inkarnácii, pokiaľ nerealizujeme Boha, je v našej povahe veľa nebožských vlastností, s ktorými musíme bojovať. Nevynášajme preto minulosť na povrch. Táto minulosť, ako vždy hovorím, je prach. Dala vám minulosť realizáciu? Nie! Keby to tak bolo, potom by ste za mnou neprišli. Takže nie je potrebné ani vhodné vracať sa do minulosti.