Život

Život je láska.
Láska je život.
Život napĺňa Boha prostredníctvom lásky.
Láska napĺňa Boha v živote.

Život má vnútorné dvere. Ašpirácia ich otvára. Túžba ich zatvára. Ašpirácia otvára dvere zvnútra. Túžba ich zatvára zvonka.

Život má vnútornú lampu. Táto vnútorná lampa sa nazýva ašpirácia. Keď budeme živiť plameň svojej ašpirácie, celkom určite bude vysielať svoj žiarivý jas do celého Božieho stvorenia.

Život má vnútorný hlas. Týmto hlasom je Svetlo Najvyššieho. Keď sa otvoríme tomuto Svetlu Najvyššieho, život je ochranou, život je dokonalosťou, život je naplnením.

Boh je v živote. Život sa však musí prebudiť do Svetla Jeho Prítomnosti, Jeho Transcendentálnych Nôh.

Každý deň je novým začiatkom života. Každý deň je znovuzrodením našej vnútornej istoty, že každý človek je vybraným nástrojom Najvyššieho na odhalenie a naplnenie nekonečnej Božskosti tu na zemi.

Život smerujúci von nenachádza nič iné ako problémy, muky, nešťastie a frustráciu. Život ktorý prúdi dovnútra objavuje more mieru a blaženosti.

Aby sme mohli osvietiť svoj život, potrebujeme čisté myšlienky. Každá čistá myšlienka je vzácnejšia ako všetky diamanty sveta, pretože Boží Dych prebýva len v čistých myšlienkach človeka.

Ako začať vnútornú cestu života? Jednoduchou, spontánnou myšlienkou, že realizácia Boha je vaším prirodzeným právom. Kde začať? Tu, vo svojom vnútri. Kedy začať? Teraz, pred zrodením ďalšej sekundy.

Život je neustále činný. Je stále aktívny, dynamický. Snaží sa pomôcť duši, aby dokončila svoju ešte nesplnenú úlohu, božské Poslanie. Duša potrebuje pomoc života, aby sa naplno rozvinula. Život potrebuje pomoc duše, aby sa fyzicky aj duchovne naplnil.

Zádumčivosť a skľúčenosť sú najhoršími nepriateľmi, ktorí zabíjajú život v celej jeho božskej inšpirácii. Už žiadna zádumčivosť, už žiadna skľúčenosť. Tvoj život sa stane krásou ruže, piesňou úsvitu, tancom súmraku.

Zrodenie a smrť sa hrajú. Hrajú sa spoločne. Ich hra je hrou harmónie. A vždy sa hrá na nekonečnej hrudi života.