Povedal si, že keď duša po smrti opustí telo, vstúpi do vitálnej oblasti. Čo je to vitálna oblasť?

Sri Chinmoy: Vitálna oblasť alebo sféra je jednoducho svet, a tento svet je aj vo vnútri nás. Tak ako máme fyzický svet, máme aj vitálny svet, mentálny svet, psychický svet, svet duší a ďalšie svety. Keď vstúpime do svojho vnútra, hneď po fyzickom svete nasleduje vitálny svet. Tento vitálny svet v nás pôsobí každý deň. Niekedy naše fyzické vedomie vstúpi do vitálneho; inokedy vitálny svet vstúpi do fyzického. Do vitálneho sveta vstupujeme veľmi často vo svojich snoch. Keď duša v našich snoch prechádza z jednej úrovne vedomia do druhej, prvá oblasť, do ktorej vstúpi, keď opustí fyzickú úroveň, je vitálna. A keď duša opustí telo a človek zomrie, prvý krok na ceste k odpočinku, na ceste k jej cieľu, je vitálny svet. Niektoré duše tam trpia, iné nie. Je to ako návšteva cudzej, novej krajiny. Niektorí majú to šťastie, že si dobre rozumejú s ľuďmi novej krajiny a takmer okamžite pochopia jej kultúru, zatiaľ čo iní také šťastie nemajú.

Vitál, ktorý sme tu vo fyzickom stelesnili, je niečo pevné. Nemôžeme ho vidieť fyzickými očami, ale vo svojich pocitoch, vo svojom vnútornom vnímaní ho cítiť môžeme. Fyzickými očami však môžeme vidieť pozemské prejavy a činnosti vitálu. Vitál na seba môže brať – a aj skutočne berie – podobu jemného tela. Keď duša opustí telo a telo prestane fungovať, táto podoba sa stane beztvarou; vitálna podoba, ktorú sme mali počas života, vstúpi do vitálneho obalu. Vitál, ktorý mal podobu, vstúpi do beztvarého vitálu. Tam odpočíva alebo sa rozloží, zatiaľ čo duša putuje späť do svojej oblasti.